ÅFJORD UTVIKLING2023-02-02T16:30:22+01:00

Innbyggerundersøkelse om reiselivet

25. mai 2023|

I arbeidet med å bli merket som et "Bærekraftig reisemål", har vi kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord. Undersøkelsen vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre utvikling av [...]

Nå kan du søke Åfjord kommunes Næringsfond

23. mars 2023|

Åfjord Kommune vedtar hvert budsjettår midler til kommunens eget næringsfond. Dette besluttes i budsjettmøte midten av desember hver år. For budsjettåret 2023 tildelte Åfjord Kommunestyre 300.000,- til Åfjord Kommunes næringsfond. Fondet har søknadsfrist 28.04.2023. [...]

Gjesteundersøkelse i Åfjord 2022

1. november 2022|

I sommer og høst har reiselivsbedriftene i Åfjord gjennomført en gjesteundersøkelse. Gjesteundersøkelsen er en del av arbeidet med å oppnå merket for Bærekraftig reisemål, og skal gjennomføres hvert 3. år. Undersøkelsen kartlegger status på [...]

AKTUELT

Innbyggerundersøkelse om reiselivet

25. mai 2023|

I arbeidet med å bli merket som et "Bærekraftig reisemål", har vi kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord. Undersøkelsen vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre utvikling av [...]

Nå kan du søke Åfjord kommunes Næringsfond

23. mars 2023|

Åfjord Kommune vedtar hvert budsjettår midler til kommunens eget næringsfond. Dette besluttes i budsjettmøte midten av desember hver år. For budsjettåret 2023 tildelte Åfjord Kommunestyre 300.000,- til Åfjord Kommunes næringsfond. Fondet har søknadsfrist 28.04.2023. [...]

Gjesteundersøkelse i Åfjord 2022

1. november 2022|

I sommer og høst har reiselivsbedriftene i Åfjord gjennomført en gjesteundersøkelse. Gjesteundersøkelsen er en del av arbeidet med å oppnå merket for Bærekraftig reisemål, og skal gjennomføres hvert 3. år. Undersøkelsen kartlegger status på [...]

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord kommune og dets næringsliv

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord kommune og dets næringsliv

MENNESKENE

Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører vi utviklingsprosjekter for å styrke næringsliv og samfunn for å gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord. Mer [..]

Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører vi utviklingsprosjekter for å styrke næringsliv og samfunn for å gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord. Mer [..]

Få de siste oppdateringene og bli invitert til våre arrangement!
NYHETSBREV

Få de siste oppdateringene og bli invitert til våre arrangement!

Gå til toppen