BÆREKRAFTIG REISEMÅL2021-06-16T19:57:12+02:00

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune. Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020. En del av Masterplanen er å igangsette det 2-årige prosjektet med å oppnå merket «Bærekraftig reisemål» for Åfjord. Prosjektet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål har nettopp startet, og er et samarbeid mellom næringsliv, Åfjord kommune og Åfjord Utvikling.

En grunnleggende premiss for Åfjord som et attraktivt reisemål, er at utviklingen er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, – og skape virksomheter som er økonomisk levedyktige.

Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer Åfjord at vi er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr ikke at reisemålet i seg selv er bærekraftig. Men det viser at Åfjord jobber med å kartlegge ulike punkter for forbedring, og at reisemålet er i gang med et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid for økt bærekraft.

For å gjøre seg fortjent til merket, må Åfjord etter 2 år oppfylle og svare ut satte kriterier av Innovasjon Norge. For å beholde merket, må Åfjord deretter fortsette arbeidet og vise til en forbedring innen disse kriteriene etter 3 nye år.

Åfjord kommune har i sin kommuneplan for 2018-2020 vedtatt å være ledende innen miljø, klima og energibruk i samsvar med det grønne skiftet. Dette prosjektet vil derfor kunne bidra positivt til å få på plass strukturer og prosesser i Åfjord kommune for økt bærekraft. Merket for bærekraftig reisemål vil også fungere som et kvalitetsstempel for kvalitetsbevisste turister. Hvis vi klarer å oppnå Merket for bærekraftig reisemål vil Åfjord bli det tredje reisemålet med dette merket i Trøndelag, sammen med Røros o g Den Gyldne Omvei.

Har du noen tanker og ideer om hvordan Åfjord kan bli mer bærekraftig? Eller ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Karoline Larsen: karoline@afjordutvikling.no  eller prosjekteier Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Karoline Larsen

 • Mobil:
  410 82 097

 • Mail: karoline@afjordutvikling.no

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Karoline Larsen

 • Mobil: 410 82 097

 • Mail: karoline@afjordutvikling.no

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune.

Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020. En del av Masterplanen er å igangsette det 2-årige prosjektet med å oppnå merket «Bærekraftig reisemål» for Åfjord. Prosjektet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål har nettopp startet, og er et samarbeid mellom næringsliv, Åfjord kommune og Åfjord Utvikling.

En grunnleggende premiss for Åfjord som et attraktivt reisemål, er at utviklingen er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, – og skape virksomheter som er økonomisk levedyktige.

Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer Åfjord at vi er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr ikke at reisemålet i seg selv er bærekraftig. Men det viser at Åfjord jobber med å kartlegge ulike punkter for forbedring, og at reisemålet er i gang med et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid for økt bærekraft.

For å gjøre seg fortjent til merket, må Åfjord etter 2 år oppfylle og svare ut satte kriterier av Innovasjon Norge. For å beholde merket, må Åfjord deretter fortsette arbeidet og vise til en forbedring innen disse kriteriene etter 3 nye år.

Åfjord kommune har i sin kommuneplan for 2018-2020 vedtatt å være ledende innen miljø, klima og energibruk i samsvar med det grønne skiftet. Dette prosjektet vil derfor kunne bidra positivt til å få på plass strukturer og prosesser i Åfjord kommune for økt bærekraft.

Merket for bærekraftig reisemål vil også fungere som et kvalitetsstempel for kvalitetsbevisste turister. Hvis vi klarer å oppnå Merket for bærekraftig reisemål vil Åfjord bli det tredje reisemålet med dette merket i Trøndelag, sammen med Røros o g Den Gyldne Omvei.

Har du noen tanker og ideer om hvordan Åfjord kan bli mer bærekraftig? Eller ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Karoline Larsen: karoline@afjordutvikling.no  eller prosjekteier Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no

Go to Top