BÆREKRAFTIG REISEMÅL2023-05-25T13:59:27+02:00

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

Bakgrunn

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele Åfjord kommune etter sammenslåingen. Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020.

Et av innsatsområdene i Masterplanen er å igangsette arbeidet med å oppnå merket «Bærekraftig reisemål» for Åfjord. Arbeidet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål startet i 2021, og er et samarbeid mellom næringsliv, Åfjord kommune og Åfjord Utvikling.

En grunnleggende premiss for Åfjord som et attraktivt reisemål, er at utviklingen er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, – og skape virksomheter som er økonomisk levedyktige.

Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge status på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer Åfjord at vi er i gang med et langsiktig og kontinuerlig arbeid for økt bærekraft.

Å bli merket som et Bærekraftig reisemål betyr ikke at reisemålet i seg selv er bærekraftig. Men det viser at Åfjord jobber med å kartlegge ulike punkter for forbedring, og at reisemålet er i gang med et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid for økt bærekraft.

For å gjøre seg fortjent til merket, må Åfjord etter 2 år oppfylle og svare ut 84 kriterier av i merkeordningen. For å beholde merket, må Åfjord deretter fortsette arbeidet og vise til en forbedring innen disse kriteriene etter 3 nye år. Hvis vi klarer å oppnå Merket for bærekraftig reisemål vil Åfjord bli det tredje reisemålet med dette merket i Trøndelag, sammen med Røros o g Den Gyldne Omvei.

Har du noen tanker og ideer om hvordan Åfjord kan bli mer bærekraftig? Eller ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Karoline Larsen: karoline@afjordutvikling.no eller prosjektansvarlig Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no

Status

I arbeidet med å bli merket som et «Bærekraftig reisemål», har vi gjennomført en ulike undersøkelser for å måle status på reisemålet. Undersøkelsene vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre bærekraftig utvikling av reisemålet Åfjord.

1. Gjennom innbyggerundersøkelsen i 2022 kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord.
Her kan du lese resultater fra Innbyggerundersøkelsen gjennomført i 2022

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Karoline Larsen

 • Mobil:
  410 82 097

 • Mail: karoline@afjordutvikling.no

Bakgrunn

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele Åfjord kommune etter sammenslåingen. Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020.

Et av innsatsområdene i Masterplanen er å igangsette arbeidet med å oppnå merket «Bærekraftig reisemål» for Åfjord. Arbeidet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål startet i 2021, og er et samarbeid mellom næringsliv, Åfjord kommune og Åfjord Utvikling.

En grunnleggende premiss for Åfjord som et attraktivt reisemål, er at utviklingen er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, – og skape virksomheter som er økonomisk levedyktige.

Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge status på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer Åfjord at vi er i gang med et langsiktig og kontinuerlig arbeid for økt bærekraft.

Å bli merket som et Bærekraftig reisemål betyr ikke at reisemålet i seg selv er bærekraftig. Men det viser at Åfjord jobber med å kartlegge ulike punkter for forbedring, og at reisemålet er i gang med et kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid for økt bærekraft.

For å gjøre seg fortjent til merket, må Åfjord etter 2 år oppfylle og svare ut 84 kriterier av i merkeordningen. For å beholde merket, må Åfjord deretter fortsette arbeidet og vise til en forbedring innen disse kriteriene etter 3 nye år. Hvis vi klarer å oppnå Merket for bærekraftig reisemål vil Åfjord bli det tredje reisemålet med dette merket i Trøndelag, sammen med Røros o g Den Gyldne Omvei.

Har du noen tanker og ideer om hvordan Åfjord kan bli mer bærekraftig? Eller ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Karoline Larsen: karoline@afjordutvikling.no eller prosjektansvarlig Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no

Status

I arbeidet med å bli merket som et «Bærekraftig reisemål», har vi gjennomført en ulike undersøkelser for å måle status på reisemålet. Undersøkelsene vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre bærekraftig utvikling av reisemålet Åfjord.

1. Gjennom innbyggerundersøkelsen i 2022 kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord.
Her kan du lese resultater fra Innbyggerundersøkelsen gjennomført i 2022

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Karoline Larsen

 • Mobil: 410 82 097

 • Mail: karoline@afjordutvikling.no

Status
I arbeidet med å bli merket som et «Bærekraftig reisemål», har vi gjennomført en ulike undersøkelser for å måle status på reisemålet. Undersøkelsene vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre bærekraftig utvikling av reisemålet Åfjord.

1. Gjennom innbyggerundersøkelsen i 2022 kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord.
Her kan du lese resultater fra Innbyggerundersøkelsen gjennomført i 2022

Gå til toppen