Vil du være i frontlinjen for samfunnsutviklingen i Åfjord Kommune?

Vi søker etter en kandidat med følgende kvalifikasjoner:

 • Brennende engasjement for samfunn- og næringsutvikling.
 • Relevant og dokumentert erfaring fra forretningsutvikling og bruk av virkemiddelapparatet.
 • God forståelse for økonomi og prosjektledelse.
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team.
 • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å bygge relasjoner med ulike interessenter.
 • Sterk kjennskap til regionalt næringsliv.

Dine hovedoppgaver vil inkludere:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre prosjekter innenfor samfunns- og næringsutvikling.
 • Samarbeide tett med interne og eksterne interessenter, inkludert lokale bedrifter, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner.
 • Identifisere relevante virkemidler og støtteordninger for å støtte prosjektene.
 • Utarbeide rapporter, budsjetter og fremdriftsrapporter for prosjektene.
 • Være en pådriver for innovasjon og nyskapning i regionen.
 • En spennende og meningsfull jobb med mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i Åfjord.
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger.

Åfjord Utvikling AS ble etablert i 2010 og er eid 51% av Åfjord kommune og 49% av lokalt næringsliv.

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord Kommune og dets næringsliv. Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører vi utviklingsprosjekter innen utvalgte strategiske områder for å styrke næringsliv og samfunn og for å gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord.

Vår kjernekompetanse er prosjekt- og prosessledelse, strategiprosesser, rådgivningstjenester, gründer/etablerer veiledning, digital synlighet og markedsføring, finansieringsløsninger og ikke minst samfunnsutvikling.