About Petter

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Petter has created 11 blog entries.

Covid 19

09.03.21:

Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åfjord Kommune har fått tildelt NOK 393.315,- mars 2021 grunnet Covid19

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet:

1. Kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

2. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

3. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

4. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

5. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

I søknad er det viktig at dere beskriver situasjonen og hvorfor dere faller mellom to stoler mht. annen kompensasjonsordning.

Legg med regnskap for 2020 og evt bekreftelse fra regnskap/bank om den finansielle situasjonen i selskapet.

Søknadsprosess

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen “Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Åfjord Kommune

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

NB!! Frist for å søke om støtte er 30. mars 2021.

Covid 192021-03-26T11:46:34+01:00

Se opptak fra digitalt frokostmøte, fredag 5.mars 2021

Se digitalt frokostmøte fra 05-03-21:

På filmen:

 • Innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes
 • Via Ferrata i Åfjord
 • Landbasert oppdrett på Brennholmen
 • Opplevelsestrapp i Bessaker
 • Møteplass for Åfjordingen og gjester (Fosen Fjord Hotel)
 • Fiskeindustri i Roan – veien tilbake

Frokostmøte i Åfjord er blitt en institusjon og er savnet

For de fleste har det blitt mange digitale møter det siste året, og savnet etter sosiale møteplasser som bl.a. frokostmøter er stort. Begrepet «innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes», har vel aldri hatt så sterk betydning som i disse tider. Dog har ikke utviklingen i Åfjord stoppet opp. Selv uten større samlinger, er Åfjord Utvikling AS er opptatt av å formidle de gode historiene, og de store ambisjonene selv uten det vanlige formatet.

Vi har mye på hjertet, og har program nok for mange frokostmøter fremover. Vi har derfor gleden av å invitere dere til for første gang til et heldigitalt frokostmøte 05.03.2021.

Når restriksjonene tillater det, vil vi selvsagt igjen møtes fysisk. Frokosten må dere derfor stå for selv denne gangen😊

Tema på møtet:

 • Innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes
 • Via Ferrata i Åfjord
 • Landbasert Oppdrett på Brennholmen
 • Opplevelsestrapp i Bessaker
 • Møteplass for Åfjordingen og gjester (Fosen Fjord Hotel
 • Fiskeindustri i Roan – veien tilbake

Se digitalt frokostmøte fra 05-03-21:

På filmen:

 • Innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes
 • Via Ferrata i Åfjord
 • Landbasert oppdrett på Brennholmen
 • Opplevelsestrapp i Bessaker
 • Møteplass for Åfjordingen og gjester (Fosen Fjord Hotel)
 • Fiskeindustri i Roan – veien tilbake

Frokostmøte i Åfjord er blitt en institusjon og er savnet

For de fleste har det blitt mange digitale møter det siste året, og savnet etter sosiale møteplasser som bl.a. frokostmøter er stort. Begrepet «innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes», har vel aldri hatt så sterk betydning som i disse tider.

Dog har ikke utviklingen i Åfjord stoppet opp. Selv uten større samlinger, er Åfjord Utvikling AS er opptatt av å formidle de gode historiene, og de store ambisjonene selv uten det vanlige formatet.

Vi har mye på hjertet, og har program nok for mange frokostmøter fremover. Vi har derfor gleden av å invitere dere til for første gang til et heldigitalt frokostmøte 05.03.2021.

Når restriksjonene tillater det, vil vi selvsagt igjen møtes fysisk. Frokosten må dere derfor stå for selv denne gangen😊

Tema på møtet:

 • Innovasjon og utvikling skapes der mennesker møtes
 • Via Ferrata i Åfjord
 • Landbasert Oppdrett på Brennholmen
 • Opplevelsestrapp i Bessaker
 • Møteplass for Åfjordingen og gjester (Fosen Fjord Hotel
 • Fiskeindustri i Roan – veien tilbake

Se opptak fra digitalt frokostmøte, fredag 5.mars 20212021-03-26T12:01:04+01:00

Nyhetsbrev oktober 2020

LEDIG NÆRINGSAREAL

Åfjord Utvikling AS samler alle ledige (kontor, areal, industri) og planlagte næringsareal på en felles side som skal markedsføres digitalt. Denne tjenesten er gratis for næringslivet. Målet er å sikre at interesserte lettere kan finne areal egnet for sin virksomhet.

Ta kontakt med Åfjord Utvikling As for ønske om å få areal synliggjort.

LANDBASERT OPPDRETT I ÅFJORD?

Det foreligger store planer for landbasert oppdrett i verden og Norge. I Åfjord har vi regulert Brennholmen til dette formålet. Åfjord Utvikling AS har i to år jobbet sammen med selskapet Kvidul for å kartlegge muligheten for en slik etablering i vår kommune.  Stort prosjekt som vi alle ønsker blir en realitet og som i så fall vil gi store ringvirkninger.

På selskapets hjemmeside  www.kvidul.no kan dere lese mer om selskapet og deres planer for etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen i Åfjord Kommune.

På https://kvidul.com/investor/ der det er mulig å melde seg som FØLGER  forestående emisjonskampanje gjennom Folkeinvest AS  https://folkeinvest.no/kampanjer

LANDBRUKSDAGEN 2020

Åfjord Utvikling AS arrangerer i tett samarbeid med næringen LANDBRUKSDAGEN 2020 den 19.november i Åfjordhallen. Arrangementet er for hele Fosen. Dette blir en flott arrangement for en viktig næring i vår kommune og region. Utstillere og demonstrasjoner av ny teknologi, spennende foredrag/innlegg og paneldebatt er noe å glede seg til.

Pga corona er det max 200 plasser, så her blir det rift om billetter.
Arrangementet er gratis og du kan bestille din billett her:

landbruksdagen.hoopla.no/sales/landbruksdagen2020

Nyhetsbrev oktober 20202020-10-28T20:53:37+01:00

Velkommen til høstens første frokostmøte 02.10.2020

Elgjakta har startet men programmet for frokostmøtet vil garantert trekke de fleste vekk fra elgpost. For å sikre god plass og corona avstand er frokostmøte denne gang flyttet til Å-misjonshus.

Roan ble slått sammen med Åfjord 1.1.2020, men ble som selvstendig kommune en omstillingskommune pga. utfordringer for hjørnesteinsbedriften Kråkøy Slakteri. For å ivareta dette programmet ble Nord Fosen Utvikling AS etablert. Nytilsatt daglig leder Åse Berge vil informere om de mål som er satt for Nord Fosen (Roan og Osen).

Kråkøy Slakteri AS

Kråkøy Slakteri AS jobber knallhardt for å få flere bein å stå på. Roger Sørgård gir oss en status for fabrikken.

Landbasert oppdrett er i startgropen i Norge. ÅU AS vil gi oss en informasjon om hva som skjer innen dette området i Norge.

På Brennholmen i Stoksund har vi regulert et nytt industriområde. Blir det landbasert oppdrett her? Selskapet bak de store planene kommer for å informere om status i prosjektet.

Program

0720 Frokost servert av Hos Oss – Catering & Selskapsmat

0745 – 0900 Program

 • Omstillingsprogrammet for Roan ved daglig leder Nord Fosen Utvikling AS Åse Berge.
 • Hvordan går det med Kråkøy Slakteri As? v/daglig leder Roger Sørgård
 • Laks på land er i startgropen. ÅU AS informerer om utviklingen i Norge innen landbasert oppdrett.
 • Kan Åfjord og Fosen få det første landbaserte anlegg for produksjon av matfisk på land i Trøndelag? Selskapet bak planene for etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen informerer om fremdriften i prosjektet.
  Spørsmålsrunde til selskapet.

Påmelding innen 01.10.2020 kl. 1200

Reserver din billett i dag ved å bruke denne linken: https://afjord.hoopla.no/sales/939148462

Vi tar smittevern på alvor, og gjør vårt ytterste for å sikre at det skal være trygt på frokostmøtet. Det vil derfor være en begrensning på maks 70 personer på arrangementet for å opprettholde myndighetenes anbefalinger for smittevern og avstand.

Det er kun mulig å reservere en billett pr bestiller. Skulle du mot formodning bli forhindret i å delta, ønsker vi beskjed om dette , i.o.m begrenset antall plasser. Det vil bli adgangskontroll ved ankomst- sørg for å ha din billett tilgjengelig enten digitalt eller fysisk.

Velkommen!

Velkommen til høstens første frokostmøte 02.10.20202020-09-28T12:54:16+01:00

Nytt Næringsfond Åfjord Kommune høst 2020

Som følge av korona situasjonen har Åfjord kommune fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond fra sentrale myndigheter for høsten 2020.  Åfjord kommune er tildelt 1.191.762,- kroner for 2020.

Les mer under menypunkt øverst på siden: Næring / Næringsfond

Nytt Næringsfond Åfjord Kommune høst 20202020-08-19T13:22:12+01:00

Nyhetsbrev fra Fosenvind – april 2020

Utbygging av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker

Status Johs.J.Syltern og Nettpartner blir ferdig med all infrastruktur som veier og linjer innen utgangen av april. Da gjenstår bare noe opprydding og arrondering. Alt er derfor klart for montering av 30 turbiner på Harbaksfjellet og 27 turbiner på Kvenndalsfjellet.

Nyhetsbrev fra Fosenvind – april 20202020-04-14T22:41:47+01:00

Turbiner på vei, Sjøvegen ved Monstad kai stenges 14. mars

Monstad kai stengt for gjennomkjøring

På grunn av mottak og klargjøring av vindturbiner til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker vil Monstad kai være stengt for gjennomkjøring igjen med port fra begge sider i perioden mars til september. Første båt vil ankomme uke 14 og porten vil bli stengt fra lørdag 14. mars.

Turbiner på vei, Sjøvegen ved Monstad kai stenges 14. mars2020-04-13T18:13:49+01:00

30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Lån er greit, tilskudd er avgjørende, aktivitet er best

Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte.
Koronapandemien har ført til en krevende markedssituasjon for næringslivet. Regjeringen har satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt. Det har kommet med en rekke tiltakspakker og flere vil nok komme. Samtidig jobber vi med kommune for å se på lokale tilskudd og ordninger. Under følger et utdrag av de siste ordningene:

Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

Det blir lagt opp til en ordning som vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner nå for at Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dermed kan arbeidsledige få penger raskt inn på konto uten å vente på at søknaden blir behandlet. Med 335.000 helt eller delvis registrert som arbeidsledige sier det seg selv at saksbehandlingstiden på Nav kan bli en utfordring. I tillegg vil arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger få utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring)

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalaprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no.
Hensikten med opplæringen er å styrke ansattes kompetanse som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre nødvendig omstilling. Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Det kan utbetales tilskudd som benyttes over en lengre periode enn 26 uker, dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Aktivitetspakke

Vi vil alle ha aktivitet og det er det som gir kontantstrøm og positive tanker. Åfjord Utvikling AS har tatt initiativ for å fremskaffe økonomiske midler til en større aktivitetspakke primært rettet mot reiseliv og handel, men økt aktivitet gir resultat for alle. Dette underbygges av masterplan reiseliv: Hele Åfjord hele året, og masterplan handel: Fremtidens handel i Åfjord. Når restriksjonene blir opphevet, blir det avgjørende at vi i samarbeid står klare med kommunikasjon og tiltak for å sikre lokal handel og belegg på overnatting- og spisesteder. Aktivitetspakken vil bli utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.
Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd2020-04-06T14:15:42+01:00

Corona pr. 16. mars 2020

Økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Hele næringslivet i Norge er lammet som et resultat av Corona og myndigheters innføring av nødvendige restriksjoner.

For store deler av Åfjords næringsliv er dette en meget kritisk situasjon da all aktivitet har stoppet opp over natten. Mange er helt avhengig av løpende kontantstrøm for å gjøre opp faste regninger.

Når denne stopper, settes bedriftene i en prekær og utfordrende situasjon.

Målet til sentrale myndigheter er at levedyktige bedrifter skal bestå og kunne fortsette sin drift også etter denne krisen. En rekke tiltak vil iverksettes løpende for avbøtende tiltak.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.

Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden!

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

Pr 16.03.2020:

Permitteringsregler for arbeidsgiver

Lønnskostnader bør umiddelbart reduseres i denne fasen slik at de er i tråd med den aktivitet dere har. Om dere skal permittere deler av staben er det Ansiennitetsprinsippet som skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn. Andre tariffavtaler kan også ha avtale om å bruke ansiennitetsprinsippet.

Arbeidsgivers lønnsplikt er redusert til 2 dager etter at varsel om permittering er gitt pga. Coronakrisen. Det er mulig å permittere den/de ansatte 100% eller redusere stillingsprosenten.

Reduksjon av stilling på være minimum 40% for at arbeidstaker skal få ytelser fra NAV.

Hva betyr det for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver betaler lønn de første to dager (arbeidstaker er da fristilt fra arbeid disse dagene, men mottar lønn), deretter mottar arbeidstaker ledighetstrygd fra NAV med full kompensasjon de første 20 dager (Ikke som normalt 14dg), deretter redusert til ordinære ledighetssatser.

Gjør følgende: (vi kan ikke via nyhetsbrev informere om alt på NAV sine sider og ber dere undersøke dette. Er dere allikevel usikker, da kontakt med lokalt NAV kontor om retningslinjer).

Skriv brev med varsel om permittering. Maler finner dere på www.NAV.no

Den ansatte må ta kontakt med sitt NAV kontor slik at arbeidstaker kan søke om dagpenger umiddelbart. Arbeidstaker må ha med dokumentasjon fra arbeidsgiver om at de er permittert.

Selvstendig næringsdrivende

Sentrale myndigheter har besluttet at også selvstendig næringsdrivende skal få bistand via NAV i denne krevende situasjon. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Ta kontakt med ditt NAV kontor for mer informasjon.

Økonomisk støttepakke fra myndigheter

Det vil løpende bli gjort vurderinger fra myndigheter om nødvendige støttetiltak. Hva er besluttet pr 16.03.2020 som er viktig for likviditetssituasjonen for vårt næringsliv i Åfjord?

Arbeidsgiveravgift med forfall 15.5.2020 er utsatt

Norges bank har satt ned renten med 0,5%. Mer vi vil komme.

50.milliarder til kriselån for små og mellomstore bedrifter:

Norske banker er allerede informert om disse tiltakene og er forberedt på å hjelpe sine næringslivskunder. Ta kontakt med din bank NÅ for avtale om videomøte. Forbered deg godt før videomøte slik at ditt behov for likviditetslån kan fremlegges med nødvendig dokumentasjon. Husk at dere skal kunne leve med lånet etter at krisen er over. Det er derfor viktig med gode betingelser og lang tilbakebetaling.

VIKTIGE RÅD:

Be om avdrag og renteutsettelse om du har lån hos bank og Innovasjon Norge NÅ!!

Prøv å reforhandle lånebetingelser når renten setter ned fra Norges Bank. Dere skal leve med dette etter at krisen er over også, da en utsettelse jo må tas igjen senere.

Ta umiddelbart kontakt med alle dine leverandører for utsettelse/frys av utestående fordringer

Ikke bruk ledig likviditet om dere ikke må. Dette vil dessverre kunne vare lenge.

Corona pr. 16. mars 20202020-04-05T16:11:11+01:00
Go to Top