Beredskapsråd næring

Store deler av næringslivet opplevde 12.mars en bråstopp i omsetning og aktivitet

Regjeringen har vedtatt en rekke tiltakspakker som kan bidra til at næringslivet kan komme igjennom denne fasen.

Gjennom et samarbeid mellom Åfjord Utvikling, Åfjord Sparebank og Åfjord regnskap har vi opprettet en økonomisk rådgivningstjeneste slik at dere lettere kan ta del i disse hjelpepakkene.

Hjelpepakker fra staten og gratis økonomisk rådgivning for kommunens næringsliv er viktige tiltak, men for kommunen er det viktig å være tilgjengelig for vårt næringsliv i denne vanskelige perioden slik at vi til enhver tid har pulsen på situasjonen.

Vi har derfor besluttet å opprette et BEREDSKAPSRÅD NÆRING

Rådet består av:

  • Vibeke Stjern – Ordfører Åfjord Kommune
  • Per Johansen – Rådmann Åfjord Kommune
  • Inge Hårstad – Banksjef Åfjord Sparebank
  • Ove Vollan – Banksjef SMN1
  • Dordi Haugen – Leder NAV Nord Fosen
  • Hallgeir Solberg- Åfjord Næringsforening
  • Stian Nilsen – Åfjord Utvikling
  • Rolf Øia – Åfjord Utvikling – leder for Beredskapsrådet

Beredskapsråd Næring vil være kommunens beredskapsråd næring og har som mål om å bistå lokalt næringsliv samt være et faglig organ som til enhver tid er oppdatert på de til enhver tid gjeldende tiltakspakker.

Rådet vil være et viktig apparat for Åfjord Kommune slik at kommuneledelse får en løpende status på situasjonen i næringslivet og ringvirkninger av coronasituasjonen.

Kanskje er din bedrifts situasjon meget utfordrende og dere trenger å få diskutert situasjonen med flere?

Åfjord Kommunes servicetorg vil ta imot henvendelse på tlf 72 51 00 00

Du vil da få noen spørsmål slik at vi lettere kan bistå deg i saken før du blir ringt opp fra rådet.

Du kan også henvende deg direkte til rådet via skjemaet under.

  • Henvendelse til Beredskapsråd næring

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.