Corona – økonomisk rådgivning

Økonomisk Corona rådgivning fra Åfjord regnskap og Åfjord Utvikling

Gratis økonomisk rådgivning

Det kan være utfordrende for mange å få oversikt over hjelpepakkene og hva det kan bety for nettopp din bedrift.

Statlig garantilån/likviditetslån, kontantstøtte søknad og beregning, andre offentlige hjelpepakker samt regler for ansatte mht. permitteringer osv. er omfattende og for at dere skal forstå dette skikkelig har Åfjord Utvikling AS i samarbeid med Åfjord Sparebank inngått et samarbeid med Åfjord regnskap om økonomisk rådgivning og bistand. Rådgivningen betales av Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank. Dvs at tjenesten er gratis for næringsliv i Åfjord Kommune som er rammet av Corona restriksjonene. (Tjenesten forutsetter ikke at du eller din bedrift har et kundeforhold til Åfjord Regnskap).

Vedlagt finner dere en oversikt fra Åfjord regnskap på det de kan bistå med samt en utredningsmal for kontantstøtte.

Filene vil oppdateres løpende i takt med hjelpepakkene fra staten.

Kontaktpersoner ordninger klar til bruk (eks. lønnsområdet)
Terje Murvold: telefon: 72 53 53 56 – mail: terje.murvold@norgesregnskap.no
Oddbjørn Rømma: telefon: 72 53 53 54 – mail: oddbjorn.romma@norgesregnskap.no

Kontaktpersoner kontantstøtteordning/likviditetslån
Kenneth Årbogen telefon: 72 53 53 49 – mail: kenneth.arbogen@norgesregnskap.no
Endre Ugedal telefon: 72 53 53 60/907 88 675 – mail: endre.ugedal@norgesregnskap.no/afjord@norgesregnskap.no

Åfjord Utvikling
Åfjord Sparebank

Corona – økonomisk rådgivning

Økonomisk Corona rådgivning fra Åfjord regnskap og Åfjord Utvikling

Gratis økonomisk rådgivning

Det kan være utfordrende for mange å få oversikt over hjelpepakkene og hva det kan bety for nettopp din bedrift.

Statlig garantilån/likviditetslån, kontantstøtte søknad og beregning, andre offentlige hjelpepakker samt regler for ansatte mht. permitteringer osv. er omfattende og for at dere skal forstå dette skikkelig har Åfjord Utvikling AS i samarbeid med Åfjord Sparebank inngått et samarbeid med Åfjord regnskap om økonomisk rådgivning og bistand.

Rådgivningen betales av Åfjord Utvikling og Åfjord Sparebank. Dvs at tjenesten er gratis for næringsliv i Åfjord Kommune som er rammet av Corona restriksjonene.

Vedlagt finner dere en oversikt fra Åfjord regnskap på det de kan bistå med samt en utredningsmal for kontantstøtte.

Filene vil oppdateres løpende i takt med hjelpepakkene fra staten.

Kontaktpersoner ordninger klar til bruk (eks. lønnsområdet)
Terje Murvold: telefon: 72 53 53 56 – mail: terje.murvold@norgesregnskap.no
Oddbjørn Rømma: telefon: 72 53 53 54 – mail: oddbjorn.romma@norgesregnskap.no

Kontaktpersoner kontantstøtteordning/likviditetslån
Kenneth Årbogen telefon: 72 53 53 49 – mail: kenneth.arbogen@norgesregnskap.no
Endre Ugedal telefon: 72 53 53 60/907 88 675 – mail: endre.ugedal@norgesregnskap.no/afjord@norgesregnskap.no

Åfjord Sparebank