oppdrett ÅFJORD UTVIKLING ENERGI

Energi

oppdrett

Norges nye kraftsentrum for grønn energi – Åfjord

I Åfjord og Roan bygges Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Dette gir regionen store muligheter til å ta en posisjon i spennende fremtidsnæringer knyttet til fornybar energi

Fornybarsenteret

I 2018 bygde vi Fornybarsenteret hvor vi knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i bygget er Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Bygget er tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole.

Les mer på Fornybarsenteret.no

Fornybarsenteret

Norges nye kraftsentrum for grønn energi – Åfjord

I Åfjord og Roan bygges Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Dette gir regionen store muligheter til å ta en posisjon i spennende fremtidsnæringer knyttet til fornybar energi

Fornybarsenteret

I 2018 bygde vi Fornybarsenteret hvor vi knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i bygget er Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Bygget er tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole.

Les mer på Fornybarsenteret.no

Fornybarsenteret