film ÅFJORD UTVIKLING ENTREPRENØRSKAP

Entreprenørskap

Innledning

Åfjord har en særlig innsats rettet imot unge som tenker at prøve krefter med at være grunder – Gründerklekkeriet på videregående skole. For Åfjord som samfunn, må det være en utrolig viktig resurs at have nye grundere i framtiden. Potensialet ved blot at en grunder utvikler sin bedrift i Åfjord hvert 2. andet eller 3. år er enormt stort.

Analyse / situasjon

Åfjord er per i dag, fra en ervervsmessig vinkel, kjennetegnet ved tre store entreprenører, en velfungerende landbrukssektor, god handelsstand og oppdrett av blå skjell og laks. Mindre industri og produksjonsvirksomhet er altså i stort omfang ikke til stede i Åfjord.

Det er i tillegg ei heller inntrykket, at de store bedrifter har en styrke på forsknings- innovasjonsfronten, eller at der er historikk for at de store bedrifter skaper ”spin off” bedrifter.

este eksempel på et ”spin off” er vel entreprenørlinjen på videregående skole, som skaper liv og aktivitet i Åfjord, og som indirekte er et resultat av den massive tilstedeværelse av entreprenørvirksomhet i Åfjord.

Strategi / målsetting

En lille bygd som Åfjord, skal derfor skape mye respekt om de mennesker som går med en gründer i maven sin – også selv om der er helt unge mennesker. Hvis ikke man i Åfjord er villig til at gripe sjansen og risikere lidt, så kan man heller ikke forvente at det oppstår nye spennende bedrifter i framtiden.

Det potensiale børe der arbeides målrettet med via Gründerklekkeriet – både for at animere til at unge skaper egen bedrift i Åfjord, men også for at vise våres omverden, at vi i Åfjord vil gode ideer, har skapervilje og å bedrifter som ønsker en institusjonell medspiller i form av Åfjord Utvikling og Åfjord Kommune er velkomne til at komme på besøk.

oppdrett

Innledning

Åfjord har en særlig innsats rettet imot unge som tenker at prøve krefter med at være grunder – Gründerklekkeriet på videregående skole. For Åfjord som samfunn, må det være en utrolig viktig resurs at have nye grundere i framtiden. Potensialet ved blot at en grunder utvikler sin bedrift i Åfjord hvert 2. andet eller 3. år er enormt stort.

Analyse / situasjon

Åfjord er per i dag, fra en ervervsmessig vinkel, kjennetegnet ved tre store entreprenører, en velfungerende landbrukssektor, god handelsstand og oppdrett av blå skjell og laks. Mindre industri og produksjonsvirksomhet er altså i stort omfang ikke til stede i Åfjord.

Det er i tillegg ei heller inntrykket, at de store bedrifter har en styrke på forsknings- innovasjonsfronten, eller at der er historikk for at de store bedrifter skaper ”spin off” bedrifter.

este eksempel på et ”spin off” er vel entreprenørlinjen på videregående skole, som skaper liv og aktivitet i Åfjord, og som indirekte er et resultat av den massive tilstedeværelse av entreprenørvirksomhet i Åfjord.

Strategi / målsetting

En lille bygd som Åfjord, skal derfor skape mye respekt om de mennesker som går med en gründer i maven sin – også selv om der er helt unge mennesker. Hvis ikke man i Åfjord er villig til at gripe sjansen og risikere lidt, så kan man heller ikke forvente at det oppstår nye spennende bedrifter i framtiden.

Det potensiale børe der arbeides målrettet med via Gründerklekkeriet – både for at animere til at unge skaper egen bedrift i Åfjord, men også for at vise våres omverden, at vi i Åfjord vil gode ideer, har skapervilje og å bedrifter som ønsker en institusjonell medspiller i form av Åfjord Utvikling og Åfjord Kommune er velkomne til at komme på besøk.