FORNYBAR ENERGI

FORNYBAR ENERGI

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektledere:
  Stian Nilsen
  Mobil: 918 59 953
  Mail: Stian@afjordutvikling.no

  Rolf Øia
  Mobil 920 12 710
  Mail: rolf@afjordutvikling.no

Om Midt-Norge skal ta en betydelig posisjon innen fornybar energi og vindkraft er avhengig av at vi greier å dekke kompetansebehovet til de ulike områder. Åfjord Utvikling jobber sammen med Renergy og Windcluster Norway i prosjektet Verdi i Vind. Prosjektet har som formål å avdekke og legge til rette for innovasjon, leverandørutvikling og kompetanstilgang sammen med operatører.

Mål:

 • Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet. Bidra til tilrettelegging av infrastruktur, servicefasiliteter og ny næringsutvikling
 • Utrede besøks- og kompetansesenter for elever og studenter.
 • Utrede potensiale for etter og videreutdanning.
 • Styrke attraktivitet og synliggjøre muligheter regionalt
 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektledere:
  Stian Nilsen
  Mobil: 918 59 953
  Mail: Stian@afjordutvikling.no

  Rolf Øia
  Mobil 920 12 710
  Mail: rolf@afjordutvikling.no

Om Midt-Norge skal ta en betydelig posisjon innen fornybar energi og vindkraft er avhengig av at vi greier å dekke kompetansebehovet til de ulike områder.

Åfjord Utvikling jobber sammen med Renergy og Windcluster Norway i prosjektet Verdi i Vind. Prosjektet har som formål å avdekke og legge til rette for innovasjon, leverandørutvikling og kompetanstilgang sammen med operatører.

Mål:

 • Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet. Bidra til tilrettelegging av infrastruktur, servicefasiliteter og ny næringsutvikling
 • Utrede besøks- og kompetansesenter for elever og studenter.
 • Utrede potensiale for etter og videreutdanning.
 • Styrke attraktivitet og synliggjøre muligheter regionalt