Gründerklekkeriet

Gründerklekkeriet

Gründerklekkeriet er et tilbud til elever på alle linjer ved Åfjord videregående skole!

Gründerklekkeriet er et tilbud til elever på alle linjer ved Åfjord videregående skole!

Gründerklekkeriet er et tilbud til elever på alle linjer ved Åfjord videregående skole, der de får en arena for å utvikle alle slags ideer i samarbeid med andre elever og næringslivet i Åfjord og på Fosen.

Målet er å bygge bro mellom alle som tenker eller holder på med utviklingstiltak, uansett om det er på et idéstadium eller om man er i senere faser, og uansett om det er snakk om fysiske produkter, tjenester eller konsepter. Gründerklekkeriet er knyttet til Made in Åfjord, en plattform som presenterer produsenter og produkter, og som handler om å øke interessen for å skape nytt, tenke annerledes, rett og slett ta på seg en vanskelig utfordring uansett alder!

Gründerklekkeriet er et gratis tilbud, og man samles etter skoletid ca 1 gang i uka med mat og drikke før man setter i gang med kreativ prosess omkring ideer i ulike faser.

Bedrifter og privatpersoner er hjertelig velkomne til å komme med innspill og problemer som må løses. Gründerklekkeriet har kompetanse på alt fra tekniske duppedingser, apper, skriftlige publikasjoner og presentasjoner til det å lage ferdige prototyper. De har også tilgang til en 3D-printer.

Alt ligger til rette for kreative løsninger på alle slags problemer!

Gründerklekkeriet er et tilbud til elever på alle linjer ved Åfjord videregående skole, der de får en arena for å utvikle alle slags ideer i samarbeid med andre elever og næringslivet i Åfjord og på Fosen.

Målet er å bygge bro mellom alle som tenker eller holder på med utviklingstiltak, uansett om det er på et idéstadium eller om man er i senere faser, og uansett om det er snakk om fysiske produkter, tjenester eller konsepter.

Gründerklekkeriet er knyttet til Made in Åfjord, en plattform som presenterer produsenter og produkter, og som handler om å øke interessen for å skape nytt, tenke annerledes, rett og slett ta på seg en vanskelig utfordring uansett alder!

Gründerklekkeriet er et gratis tilbud, og man samles etter skoletid ca 1 gang i uka med mat og drikke før man setter i gang med kreativ prosess omkring ideer i ulike faser.

Bedrifter og privatpersoner er hjertelig velkomne til å komme med innspill og problemer som må løses!

Gründerklekkeriet har kompetanse på alt fra tekniske duppedingser, apper, skriftlige publikasjoner og presentasjoner til det å lage ferdige prototyper. De har også tilgang til en 3D-printer.

Alt ligger til rette for kreative løsninger på alle slags problemer!