kler sporten gartneri fiskehjornet kler beauty arbeidskler apotek HANDEL OG SERVICE ÅFJORD UTVIKLING

Handel og service

kler sporten gartneri fiskehjornet kler beauty arbeidskler apotek

Innledning

Et velfungerende handelsliv skaper et levende samfunn i sentrum av Åfjord. Men potensialet er langt fra innfriet. Der kan gjøres mye for at skape mere liv i rolige perioder for besøkende, likesom der også kan gjøres en innsats for at få flere ”timebasert” servicetilbud i Åfjord sentrum (leker, frisør osv.), hvilket gjør, at folk oppholder sig i byen, og dermed bidra til liv og et levende samfunn i sentrum.

I forhold til Attraktivitetsmodellen, er oppgaven med å skape mere liv et perfekt eksempel på det at utvikle stedlig identitet og kultur – hvilket er det områder som er lettest å påvirke og skape endringer innom om.

Analyse / situasjon

Åfjord har et meget fint utbud innom handels og service – Fosens mest konsentrert og kanskje også det beste i forhold til variasjon.
Allerede i dag kommer der mange folk fra Roan og Osen og handler, men potensialet er meget større, hvis vi kan blive mer synlige overfor resten av Fosen.
Der finnes 4 handelshusa i Åfjord i dag. 3 på Årnes og et utenfor ca. 700 m. Der har aldri været historikk for at markedsføre alle 4 huse under et tag. I tillegg til de fire hus finnes også et par andre attraktive tilbud som hagesenter, treningssenter, mv.

I tillegg til de 4 handelshuse har Åfjord via Årnes en tethed med udbud som ikke finnes andre steder på Fosen. Det vurderes av mange som en unik styrke som vi skal forholde os til.

Omsetningen er sterkt preget av sommersesong og hytteaktivitet til høytider.

Aktiviteter utenfor er et ønske fra butikker på Årnes, men adgang til flere betalingsterminaler er da nødvendig, og det krever at banken giver mulighet til dette.
Mange elbiler kjører rundt på Fosen, og vi bør derfor have en ladestajson. Turisterne og besøkene andre steder fra Fosen har et problem. Dertill kommer, at vil folk bruke byen mens bilen lader!

Strategi / målsetting

De 4 huse bør arbeide sammen i forhold til ekstern kommunikasjon når det kommer til web og print. Et godt og konstruktivt kommunikasjonssamarbeide er ikke ensbetydende med, at hvert hus ikke kan arrangere egne events og tiltak – som naturligvis også bør annonseres på felles web og print.

Arrangementer både høst og vår, som kan trekke folk hit i helgene og spesielt når det er rolige tider er et opplagte tiltak, for skape økt omsetning og dermed også mer liv i sentrum.

Hytteeierne vurderes at være den viktigste målgruppe når det gjelder at skape liv og omsetning på høst og vår.

Det er også avgjørende, at der settes fokus på Åfjordinger, og hvordan de som bor i Åfjord kan motiveres til at bruke mer tid i sentrum – ikke nødvendigvis koblet til behov for at få dem til at kjøpe mer, men blot bruke mer tid. I den sammenheng bør det avdekkes hvilke aktiviteter der kan etableres for å animere til mer tidsforbruk i sentrum.

Sluttrapport Handel Fase 1Rapport Mulighetsrommet

Innledning

Et velfungerende handelsliv skaper et levende samfunn i sentrum av Åfjord. Men potensialet er langt fra innfriet.

Der kan gjøres mye for at skape mere liv i rolige perioder for besøkende, likesom der også kan gjøres en innsats for at få flere ”timebasert” servicetilbud i Åfjord sentrum (leker, frisør osv.), hvilket gjør, at folk oppholder sig i byen, og dermed bidra til liv og et levende samfunn i sentrum.

I forhold til Attraktivitetsmodellen, er oppgaven med å skape mere liv et perfekt eksempel på det at utvikle stedlig identitet og kultur – hvilket er det områder som er lettest å påvirke og skape endringer innom om.

Analyse / situasjon

Åfjord har et meget fint utbud innom handels og service – Fosens mest konsentrert og kanskje også det beste i forhold til variasjon.

Allerede i dag kommer der mange folk fra Roan og Osen og handler, men potensialet er meget større, hvis vi kan blive mer synlige overfor resten av Fosen.

Der finnes 4 handelshusa i Åfjord i dag. 3 på Årnes og et utenfor ca. 700 m. Der har aldri været historikk for at markedsføre alle 4 huse under et tag. I tillegg til de fire hus finnes også et par andre attraktive tilbud som hagesenter, treningssenter, mv.

I tillegg til de 4 handelshuse har Åfjord via Årnes en tethed med udbud som ikke finnes andre steder på Fosen. Det vurderes av mange som en unik styrke som vi skal forholde os til.

Omsetningen er sterkt preget av sommersesong og hytteaktivitet til høytider.

Aktiviteter utenfor er et ønske fra butikker på Årnes, men adgang til flere betalingsterminaler er da nødvendig, og det krever at banken giver mulighet til dette.

Mange elbiler kjører rundt på Fosen, og vi bør derfor have en ladestajson. Turisterne og besøkene andre steder fra Fosen har et problem. Dertill kommer, at vil folk bruke byen mens bilen lader!

Strategi / målsetting

De 4 huse bør arbeide sammen i forhold til ekstern kommunikasjon når det kommer til web og print. Et godt og konstruktivt kommunikasjonssamarbeide er ikke ensbetydende med, at hvert hus ikke kan arrangere egne events og tiltak – som naturligvis også bør annonseres på felles web og print.

Arrangementer både høst og vår, som kan trekke folk hit i helgene og spesielt når det er rolige tider er et opplagte tiltak, for skape økt omsetning og dermed også mer liv i sentrum.

Hytteeierne vurderes at være den viktigste målgruppe når det gjelder at skape liv og omsetning på høst og vår.

Det er også avgjørende, at der settes fokus på Åfjordinger, og hvordan de som bor i Åfjord kan motiveres til at bruke mer tid i sentrum – ikke nødvendigvis koblet til behov for at få dem til at kjøpe mer, men blot bruke mer tid.

I den sammenheng bør det avdekkes hvilke aktiviteter der kan etableres for å animere til mer tidsforbruk i sentrum.