HAVROM

HAVROM

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Rolf Øia

  • 920 12 710

  • rolf@afjordutvikling.no

Havrom sektoren i Åfjord kommune er betydelig

Den tradisjonelle oppdrettsnæringen vil være en stor næring i årene som kommer, men service til opprett og tradisjonelt fiskeri med landbasert industri er viktige næringer i kommunen.

Åfjord Utvikling AS er pr d.d involvert i et større prosjekt om etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen i Stoksund. Det kan leses mer på aktørens egen hjemmeside om prosjektet www.kvidul.no .

Ringvirkninger av store etableringer er betydelig og det vil i så fall bli behov for nytt næringsareal i området.

Skulle en slik gigantisk etablering lykkes, jobber Åfjord Utvikling AS sammen med grunneierne for å utvikle Kirkholmen til en industripark slik at vi kan tilby attraktive sjønære areal til etablerte bedrifter eller til nyetableringer.

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Rolf Øia

  • 920 12 710

  • rolf@afjordutvikling.no

Havrom sektoren i Åfjord kommune er betydelig

Den tradisjonelle oppdrettsnæringen vil være en stor næring i årene som kommer, men service til opprett og tradisjonelt fiskeri med landbasert industri er viktige næringer i kommunen.

Åfjord Utvikling AS er pr d.d involvert i et større prosjekt om etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen i Stoksund. Det kan leses mer på aktørens egen hjemmeside om prosjektet www.kvidul.no .

Ringvirkninger av store etableringer er betydelig og det vil i så fall bli behov for nytt næringsareal i området.

Skulle en slik gigantisk etablering lykkes, jobber Åfjord Utvikling AS sammen med grunneierne for å utvikle Kirkholmen til en industripark slik at vi kan tilby attraktive sjønære areal til etablerte bedrifter eller til nyetableringer.