oppdrett ÅFJORD UTVIKLING KYST- OG HAVBRUK

Kyst- og havbruk

oppdrett

Innledning

I forbindelse med sammenslåing av Stokksund kommune og Åfjord Kommune, blev Åfjord for alvor en kystkommune. To potensialer er lette at identifisere – 1) oppdrettsnæringer og fiskeri og 2) anvendelse av kystareal til hytter, boliger og kyst-relatert bedrifter. Oppdrett plasseres i første omgang under potensialet “Blå / Grøn sektor, da mange av de “greb” og rammepremisser som handler om opprett er tettere relatert til kultivering (landbruk) end fangst (fiskeri). Hvad angår det siste (fiskeri), så vil fokus her være på det kystnære fikeri etter less used ressources (LUR-artene).

Analyse / situasjon

I dag finnes der allerede en del hytter i de kystnære områder, men potensialet er langt fra innløst. I tillegg bør man også se på infrastrukturen langs kysten i Åfjord, og vurdere om der kunne være et særskilt potensiale ved at anlegge en ”Fosen Atlanterhavsvei” med blant annet en bru over Åfjordsstraumen.

Åfjord er en kystkommune, og betraktes kommunen i sammenheng med Roan er der fortsatt en del fiskeri og velfungerende småhavne. I hele Europa arbeider man med at utvikle det kystnære fiskeri – både fordi man ønsker at fastholde arbeidsplasser i distrikene (og gjerne basert på en bærekraftig måte), men også fordi man ønsker at skape ervervsaktivitet der komplementerer turismeinteresser.

Strategi / målsetting

Bærekraftig matproduksjon er ikke bare en trend, det er et nyt paradigme, som alle bliver tvunget til at forholde sig til fremover – frivillig og ufrivillig!
Dem som evner at produsere gode råvarer av høy kvalitet i rene omgivelser vil have et voksende marked at servisere. Hva er ennå bedre er, at fisk og skaldyr qua det akvatiske element, er det mest bærekraftige proteinkilder der finnes – koldt blod og ingen kamp mod tyngdekraften. Toskallede bløtdyr krever ikke engang fôr, men lever av alger.

Der er i skrivende stund allerede gjort konkrete avtale om utvidelse av oppdrett av blå skjell i Åfjord. I forbindelse med utbygning av fabrikk og økt dyrkningskapasitet, bør man også undersøke om det er mulig at koble FoU aktiviteter sammen med det nye byggeri.

Refnes Laks er også en lokal oppdrettsvirksomhet, som har fokus på ulike utviklingstiltak.

Åfjord har både med fine fjorder og kystlinjer optimale betingelser for at arbeide videre med fisk og skaldyr – men også tang og tare skal inkluderes i framtidige innsatser.

I forhold til infrastruktur må første innsats bero på en utredning som kommune og region kan arbeide videre med, da selve planendringene og tilhørende lobby virksomhet ikke er opplagt at plassere i Åfjord Utvikling.

Innledning

I forbindelse med sammenslåing av Stokksund kommune og Åfjord Kommune, blev Åfjord for alvor en kystkommune. To potensialer er lette at identifisere – 1) oppdrettsnæringer og fiskeri og 2) anvendelse av kystareal til hytter, boliger og kyst-relatert bedrifter.

Oppdrett plasseres i første omgang under potensialet “Blå / Grøn sektor, da mange av de “greb” og rammepremisser som handler om opprett er tettere relatert til kultivering (landbruk) end fangst (fiskeri). Hvad angår det siste (fiskeri), så vil fokus her være på det kystnære fikeri etter less used ressources (LUR-artene).

Analyse / situasjon

I dag finnes der allerede en del hytter i de kystnære områder, men potensialet er langt fra innløst. I tillegg bør man også se på infrastrukturen langs kysten i Åfjord, og vurdere om der kunne være et særskilt potensiale ved at anlegge en ”Fosen Atlanterhavsvei” med blant annet en bru over Åfjordsstraumen.

Åfjord er en kystkommune, og betraktes kommunen i sammenheng med Roan er der fortsatt en del fiskeri og velfungerende småhavne.

I hele Europa arbeider man med at utvikle det kystnære fiskeri – både fordi man ønsker at fastholde arbeidsplasser i distrikene (og gjerne basert på en bærekraftig måte), men også fordi man ønsker at skape ervervsaktivitet der komplementerer turismeinteresser.

Strategi / målsetting

Bærekraftig matproduksjon er ikke bare en trend, det er et nyt paradigme, som alle bliver tvunget til at forholde sig til fremover – frivillig og ufrivillig!

Dem som evner at produsere gode råvarer av høy kvalitet i rene omgivelser vil have et voksende marked at servisere. Hva er ennå bedre er, at fisk og skaldyr qua det akvatiske element, er det mest bærekraftige proteinkilder der finnes – koldt blod og ingen kamp mod tyngdekraften. Toskallede bløtdyr krever ikke engang fôr, men lever av alger.

Der er i skrivende stund allerede gjort konkrete avtale om utvidelse av oppdrett av blå skjell i Åfjord. I forbindelse med utbygning av fabrikk og økt dyrkningskapasitet, bør man også undersøke om det er mulig at koble FoU aktiviteter sammen med det nye byggeri.

Refnes Laks er også en lokal oppdrettsvirksomhet, som har fokus på ulike utviklingstiltak.

Åfjord har både med fine fjorder og kystlinjer optimale betingelser for at arbeide videre med fisk og skaldyr – men også tang og tare skal inkluderes i framtidige innsatser.

I forhold til infrastruktur må første innsats bero på en utredning som kommune og region kan arbeide videre med, da selve planendringene og tilhørende lobby virksomhet ikke er opplagt at plassere i Åfjord Utvikling.