MASTERPLAN REISELIV: ÅFJORD HELE ÅRET

MASTERPLAN REISELIV: ÅFJORD HELE ÅRET

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Stian Nilsen

  • 918 59 953

  • Stian@afjordutvikling.no

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune.

Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune, gjennom hele året. Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020.

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Stian Nilsen

  • 918 59 953

  • Stian@afjordutvikling.no

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reiselivsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune.

Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune, gjennom hele året. Masterplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 2. april 2020.