Næringsfond

Næringsfond

Åfjord Kommune bevilget i 2020 kr 300 000 i kommunalt Næringsfond.
Det er to søknadsfrister: 1. april og 1. oktober.

Åfjord Kommune bevilget i 2020 kr 300 000 i kommunalt Næringsfond.

Det er to søknadsfrister: 1. april og 1. oktober.

Hvem kan søke?

Etablerere, eksisterende bedrifter, organisasjoner og kommune kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om støtte til?

Tilskudd fra næringsfondet gis til bedriftsutvikling, produktutvikling (fysiske og konsepter), FoU aktiviteter, samt investeringer og fellestiltak. Disse må ha som formål å støtte arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å bo, besøke og starte bedrift i Åfjord.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Omfang for søknader

Støttesats: Opp til 50% av kostnadsrammen.
Egeninnsats kan medgå til en timesats på opp til 400 kr/time.
Støtte opp til 250.000 kr. per søknad.
Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital i finansiering av prosjektet.

Innsatsområder som vil bli særlig prioritert

Områder som prioriteres er det Fondstyret som bestemmer – mer info ang Næringsfond kommer.

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde. Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene. Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Midler tildeles to ganger årlig; i mai/juni og november/desember.
Åfjord Utvikling har til hensikt at behandle alle søknader innen 4 uker fra søknadsfrist, og deretter framlegge for fondsstyret til vedtak.

Før du søker:

Ta kontakt til Åfjord Utvikling og få en dialog om hvordan du optimerer ditt prosjekt til å oppnå støtte.

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)
2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (se egen standardmal for registrering under fanen «rapportering av egeninnsats» under)
3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad
4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)
5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse
Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Nye krav fra Sør Trøndelag Fylkeskommune sier at alle som søker om støtte til kommunale næringsfond skal sende inn søknad til kommunen via et elektronisk søknadssystem.

Gå inn på www.regionalforvaltning.no
1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond»
5) Søk i vei innen fristen

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

Hvem kan søke?

Etablerere, eksisterende bedrifter, organisasjoner og kommune kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om støtte til?

Tilskudd fra næringsfondet gis til bedriftsutvikling, produktutvikling (fysiske og konsepter), FoU aktiviteter, samt investeringer og fellestiltak. Disse må ha som formål å støtte arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å bo, besøke og starte bedrift i Åfjord.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Omfang for søknader

Støttesats: Opp til 50% av kostnadsrammen.
Egeninnsats kan medgå til en timesats på opp til 400 kr/time.

Støtte opp til 250.000 kr. per søknad.
Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital i finansiering av prosjektet.

Innsatsområder som vil bli særlig prioritert

Områder som prioriteres er det Fondstyret som bestemmer – mer info ang Næringsfond kommer.

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde.

Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene.

Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Midler tildeles to ganger årlig; i mai/juni og november/desember. Åfjord Utvikling har til hensikt at behandle alle søknader innen 4 uker fra søknadsfrist, og deretter framlegge for fondsstyret til vedtak.

Før du søker:

Ta kontakt til Åfjord Utvikling og få en dialog om hvordan du optimerer ditt prosjekt til å oppnå støtte.

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)

2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (se egen standardmal for registrering under fanen «rapportering av egeninnsats» under)

3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad

4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)

5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse

Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Nye krav fra Sør Trøndelag Fylkeskommune sier at alle som søker om støtte til kommunale næringsfond skal sende inn søknad til kommunen via et elektronisk søknadssystem.

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker

2) Trykk på knappen «Ny søknad»

3) Velg Fylke

4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond»

5) Søk i vei innen fristen

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.