LEDIG NÆRINGSAREAL

Åfjord Utvikling AS samler alle ledige (kontor, areal, industri) og planlagte næringsareal på en felles side som skal markedsføres digitalt. Denne tjenesten er gratis for næringslivet. Målet er å sikre at interesserte lettere kan finne areal egnet for sin virksomhet.

Ta kontakt med Åfjord Utvikling As for ønske om å få areal synliggjort.

LANDBASERT OPPDRETT I ÅFJORD?

Det foreligger store planer for landbasert oppdrett i verden og Norge. I Åfjord har vi regulert Brennholmen til dette formålet. Åfjord Utvikling AS har i to år jobbet sammen med selskapet Kvidul for å kartlegge muligheten for en slik etablering i vår kommune.  Stort prosjekt som vi alle ønsker blir en realitet og som i så fall vil gi store ringvirkninger.

På selskapets hjemmeside  www.kvidul.no kan dere lese mer om selskapet og deres planer for etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen i Åfjord Kommune.

På https://kvidul.com/investor/ der det er mulig å melde seg som FØLGER  forestående emisjonskampanje gjennom Folkeinvest AS  https://folkeinvest.no/kampanjer

LANDBRUKSDAGEN 2020

Åfjord Utvikling AS arrangerer i tett samarbeid med næringen LANDBRUKSDAGEN 2020 den 19.november i Åfjordhallen. Arrangementet er for hele Fosen. Dette blir en flott arrangement for en viktig næring i vår kommune og region. Utstillere og demonstrasjoner av ny teknologi, spennende foredrag/innlegg og paneldebatt er noe å glede seg til.

Pga corona er det max 200 plasser, så her blir det rift om billetter.
Arrangementet er gratis og du kan bestille din billett her:

landbruksdagen.hoopla.no/sales/landbruksdagen2020