Om Åfjord Utvikling

Om Åfjord Utvikling

Vi jobber opp mot næringslivet i Åfjord for å skape vekst og utvikling!

Vi jobber opp mot næringslivet i Åfjord for å skape vekst og utvikling!

Bakgrunn og eierskap

Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt. Eiere av selskapet er Åfjord kommune, Åfjord sparebank og øvrig næringsliv.

Styret

Jostein Stjern – styreleder
Jon Husdal – nestleder
Alf Jostein Skjærvik – styremedlem
Gøril Forbord – styremedlem
Wenche Kristiansen – Styremedlem
Knut Sundet – styremedlem

Varamedlemmer

Rune Ramsø – varamedlem
Elin Harbak – varamedlem
Gunn Janne Salbuvik – varamedlem

Vi som jobber her:

Rolf Øia

Rolf Øia
Daglig leder
rolf@afjordutvikling.no
920 12 710

Stian Nilsen

Stian Nilsen
Prosjektleder
stian@afjordutvikling.no
918 59 953

Bakgrunn og eierskap

Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt. Eiere av selskapet er Åfjord kommune, Åfjord sparebank og øvrig næringsliv.

Styret

Jostein Stjern – styreleder
Jon Husdal – nestleder
Alf Jostein Skjærvik – styremedlem
Gøril Forbord – styremedlem
Wenche Kristiansen – Styremedlem
Knut Sundet – styremedlem

Varamedlemmer

Rune Ramsø – varamedlem
Elin Harbak – varamedlem
Gunn Janne Salbuvik – varamedlem

Vi som jobber her:

Rolf Øia

Rolf Øia
Daglig leder
rolf@afjordutvikling.no
920 12 710

Stian Nilsen

Stian Nilsen
Prosjektleder
stian@afjordutvikling.no
918 59 953