Om Åfjord Utvikling

Om Åfjord Utvikling

Vi jobber opp mot næringslivet i Åfjord for å skape vekst og utvikling!

Vi jobber opp mot næringslivet i Åfjord for å skape vekst og utvikling!

Bakgrunn og eierskap

Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt. Eiere av selskapet er Åfjord kommune, Åfjord sparebank og øvrig næringsliv.

Styret

Jostein Stjern – styreleder
Jon Husdal
Bjørn Hosen
Torild Langklopp
Siri Stjern-Strøm
Øyvind Ugedal

Varamedlemmer

Per Ivar Markanes personlig vara Åfjord Sparebank
Vibeke Stjern personlig 1. vara Åfjord Kommune
Per Johansen personlig 2. vara Åfjord Kommune’

1. vara Karin Løvstrand Nilsen
2. vara Øystein Syltern
3. vara Tore Crister Løkke

Vi som jobber her:

Rolf Øia

Rolf Øia
Daglig leder
rolf@afjordutvikling.no
920 12 710

Stian Nilsen

Stian Nilsen
Prosjektleder
stian@afjordutvikling.no
918 59 953

Bakgrunn og eierskap

Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt. Eiere av selskapet er Åfjord kommune, Åfjord sparebank og øvrig næringsliv.

Styret

Jostein Stjern – styreleder
Jon Husdal
Bjørn Hosen
Torild Langklopp
Siri Stjern-Strøm
Øyvind Ugedal

Varamedlemmer

Per Ivar Markanes personlig vara Åfjord Sparebank
Vibeke Stjern personlig 1. vara Åfjord Kommune
Per Johansen personlig 2. vara Åfjord Kommune’

1. vara Karin Løvstrand Nilsen
2. vara Øystein Syltern
3. vara Tore Crister Løkke

Vi som jobber her:

Rolf Øia

Rolf Øia
Daglig leder
rolf@afjordutvikling.no
920 12 710

Stian Nilsen

Stian Nilsen
Prosjektleder
stian@afjordutvikling.no
918 59 953