OM ÅFJORD UTVIKLING

OM ÅFJORD UTVIKLING

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord Kommune og dets næringsliv

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord Kommune og dets næringsliv

Vi bistår næringsliv om du driver et enmannsselskap eller har mange ansatte. Vi jobber proaktiv mot nye bedriftsetableringer og ivaretar henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

Du er alltid velkommen til oss!

Vi bistår næringsliv om du driver et enmannsselskap eller har mange ansatte. Vi jobber proaktiv mot nye bedriftsetableringer og ivaretar henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

Du er alltid velkommen til oss!

MENNESKENE

Om Åfjord Utvikling

Åfjord Utvikling AS ble etablert i 2010 og er eid 51% av Åfjord kommune og 49% av lokalt næringsliv.

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord Kommune og dets næringsliv. Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører vi utviklingsprosjekter innen utvalgte strategiske områder for å styrke næringsliv og samfunn og for å gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord.

Vi bistår næringsliv om du driver et enmannsselskap eller har mange ansatte. Du er alltid velkommen til oss!

Vi jobber proaktiv mot nye bedriftsetableringer og ivaretar henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

Vår kjernekompetanse er prosjekt- og prosessledelse, strategiprosesser, diverse rådgivningstjenester, gründer/etablerer veiledning, digital synlighet og markedsføring, finansieringsløsninger og ikke minst samfunnsutvikling. Åfjord Utvikling gjennomfører ikke alle prosjekt og oppgaver utelukkende gjennom egne ressurser men gjennom nettverk og samarbeidspartnere sørger vi for å få tilført prosjekter og kommunens næringsliv nødvendig spisskompetanse innen ulike fagfelt.

Våre tjenester finansieres gjennom bidrag fra Åfjord Kommune, offentlig innovasjonsstøttede prosjekt og betalte tjenester/egenandel fra næringsliv.

OM OSS

Åfjord Utvikling AS ble etablert i 2010 og er eid 51% av Åfjord kommune og 49% av lokalt næringsliv.

Åfjord Utvikling AS er 1.linje tjeneste næringsutvikling for Åfjord Kommune og dets næringsliv. Gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører vi utviklingsprosjekter innen utvalgte strategiske områder for å styrke næringsliv og samfunn og for å gjøre det attraktiv å bo, besøke og drive næring i Åfjord.

Vi bistår næringsliv om du driver et enmannsselskap eller har mange ansatte. Du er alltid velkommen til oss!

Vi jobber proaktiv mot nye bedriftsetableringer og ivaretar henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen.

Vår kjernekompetanse er prosjekt- og prosessledelse, strategiprosesser, diverse rådgivningstjenester, gründer/etablerer veiledning, digital synlighet og markedsføring, finansieringsløsninger og ikke minst samfunnsutvikling.

Åfjord Utvikling gjennomfører ikke alle prosjekt og oppgaver utelukkende gjennom egne ressurser men gjennom nettverk og samarbeidspartnere sørger vi for å få tilført prosjekter og kommunens næringsliv nødvendig spisskompetanse innen ulike fagfelt.

Våre tjenester finansieres gjennom bidrag fra Åfjord Kommune, offentlig innovasjonsstøttede prosjekt og betalte tjenester/egenandel fra næringsliv.

Styret Åfjord Utvikling AS 2024

 • Siri Stjern-Strøm (styreleder)
 • Per Johansen
 • Roger Færestrand
 • Alf Jostein Skjærvik
 • Knut Sundet
 • Tone Bårdli

STYRE

Styret Åfjord Utvikling AS 2024

 • Siri Stjern-Strøm (styreleder)
 • Per Johansen
 • Roger Færestrand
 • Alf Jostein Skjærvik
 • Knut Sundet
 • Tone Bårdli