åfjord Åfjord Bessakerfjellet fiskefestival fisker Fisker Roan virtual Virtual Reality kajakk mat turkart turkart Leiligheter kyr mat mat Strandbaren handel studenter oppdrett oppdrett robot PROSJEKTER ÅFJORD UTVIKLING

Prosjekter

åfjord Åfjord Bessakerfjellet fiskefestival fisker Fisker Roan virtual Virtual Reality kajakk mat turkart turkart Leiligheter kyr mat mat Strandbaren handel studenter oppdrett oppdrett robot