film ÅFJORD UTVIKLING STEDSUTVIKLING

Stedsutvikling

stedsutvikling

Innledning

Fortellinger om byer og regioner kan være gode drivere i forhold til utvikling. Det kan være med til at skape en profil og historie som tiltrekker og fastholder folk – i hvert fald i en periode. Det potensiale skal vi forholde os til, selv om det kan være vanskelig at orkestrere en sådan prosess. I forhold til Attraktivitetsmodellen, er dette et gott eksempel på utvikling innom identitet og stedlig kultur.

Analyse / situasjon

Både når man taler med folk i Åfjord, men også når man reiser rundt i regionen – så hører man ofte at Åfjord er annerledes. Byen er kjent for sine to fine lakseelva, men mest av alt for Åfjordsfolket særlige måte at være på – raus og reel. Dertil kommer selvfølgelig den historiske Åfjordsbåt. Oppsummert kan man vel uttrykke, at der finns et naturlig kjennetegn (lakseelva), et historisk (Åfjordsbåten) og et kulturelt (måten Åfjordinger er på).

Per i dag er det som besøkende vanskelig at se hvordan de tre kjennetegn kommer til uttrykk – både i det fysiske rom og på nettet.

Omvendt må man konkludere, at Åfjord som by, er i rivende utvikling i forhold til en tetthetsstrategi, og det i sig selv er et nytt og fremadrettet kjennetegn!

Det finnes altså et spenningsfelt mellom det gamle/historiske og framtiden. Den situasjon skal vi utnytte.

Strategi / målsetting

Vi skal utnytte den spenning som finnes i Åfjord mellom det gamle og det nye. Konkret skal vi få fram det gamle i nye klær, likesom vi også skal have mod til at modernisere.

Der skal etableres et tydelig miljø om hvordan vi tenker at forbedre situasjonen for våres lakseelva – et miljø som både et tydelig i byen og på nettet, og som inneholder konkrete tiltak.

Det samme skal gjøres for Åfjordsbåten. Alle som vil oppleve den båttype skal ikke være i tvil om hvor de skal reise hen!
Åfjord som by er utvikling. Der skjer mange ulike gode tiltak, men det kunne skape verdi for mulige tilflyttere og besøkende, hvis man kunne tydeliggjøre en samlet plan og fortelling om den reise Åfjord har påbegynt. Dette skal naturligvis skje i tet samarbeide med Åfjord Kommune.

Den kulturelle del (måten Åfjordinger er på), berører så mange aspekter av alle potensialene i dette dokument, at den del kommer til at blive en av Åfjordsdagene, som presenteres separat senere i planen.

Sluttrapport Mulighetsrommet

Innledning

Fortellinger om byer og regioner kan være gode drivere i forhold til utvikling. Det kan være med til at skape en profil og historie som tiltrekker og fastholder folk – i hvert fald i en periode. Det potensiale skal vi forholde os til, selv om det kan være vanskelig at orkestrere en sådan prosess.

I forhold til Attraktivitetsmodellen, er dette et gott eksempel på utvikling innom identitet og stedlig kultur.

Analyse / situasjon

Både når man taler med folk i Åfjord, men også når man reiser rundt i regionen – så hører man ofte at Åfjord er annerledes. Byen er kjent for sine to fine lakseelva, men mest av alt for Åfjordsfolket særlige måte at være på – raus og reel. Dertil kommer selvfølgelig den historiske Åfjordsbåt. Oppsummert kan man vel uttrykke, at der finns et naturlig kjennetegn (lakseelva), et historisk (Åfjordsbåten) og et kulturelt (måten Åfjordinger er på).

Per i dag er det som besøkende vanskelig at se hvordan de tre kjennetegn kommer til uttrykk – både i det fysiske rom og på nettet.

Omvendt må man konkludere, at Åfjord som by, er i rivende utvikling i forhold til en tetthetsstrategi, og det i sig selv er et nytt og fremadrettet kjennetegn!

Det finnes altså et spenningsfelt mellom det gamle/historiske og framtiden. Den situasjon skal vi utnytte.

Strategi / målsetting

Vi skal utnytte den spenning som finnes i Åfjord mellom det gamle og det nye. Konkret skal vi få fram det gamle i nye klær, likesom vi også skal have mod til at modernisere.

Der skal etableres et tydelig miljø om hvordan vi tenker at forbedre situasjonen for våres lakseelva – et miljø som både et tydelig i byen og på nettet, og som inneholder konkrete tiltak.

Det samme skal gjøres for Åfjordsbåten. Alle som vil oppleve den båttype skal ikke være i tvil om hvor de skal reise hen!

Åfjord som by er utvikling. Der skjer mange ulike gode tiltak, men det kunne skape verdi for mulige tilflyttere og besøkende, hvis man kunne tydeliggjøre en samlet plan og fortelling om den reise Åfjord har påbegynt. Dette skal naturligvis skje i tet samarbeide med Åfjord Kommune.

Den kulturelle del (måten Åfjordinger er på), berører så mange aspekter av alle potensialene i dette dokument, at den del kommer til at blive en av Åfjordsdagene, som presenteres separat senere i planen.