Åfjord Kommune har mottatt midler fra KMD for å kunne avhjelpe lokalt næringsliv med tap og kostnader som en følge av Covid19.

Støttebeløpet mottatt er totalt Kr 552.000,-

Formannskap vedtok 22.09.2021 følgende:

Støttepakken skal ha fokus på de bedrifter som er ekstra belastet som følge av Covid-19.

 

Søknadskriterier:

Dokumentert underskudd på driften pga. covid-19 akkumulert pr. 31.08.2021.

Bedrifter som hadde underskudd på driften før covid-19 inntraff mars 2020 må kunne dokumentere at covid-19 har påført bedriften ytterligere utfordringer/ underskudd.

Alle søknader vil bli behandlet av fondsstyret i Åfjord Kommune.

 

Søknadsprosess:

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker (om du er ny)
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune, KMD Covid19 støttemidler 2021-3»

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

Søknadsfrist 15.10.2021