Nyhetsbrev oktober 2020

LEDIG NÆRINGSAREAL

Åfjord Utvikling AS samler alle ledige (kontor, areal, industri) og planlagte næringsareal på en felles side som skal markedsføres digitalt. Denne tjenesten er gratis for næringslivet. Målet er å sikre at interesserte lettere kan finne areal egnet for sin virksomhet.

Ta kontakt med Åfjord Utvikling As for ønske om å få areal synliggjort.

LANDBASERT OPPDRETT I ÅFJORD?

Det foreligger store planer for landbasert oppdrett i verden og Norge. I Åfjord har vi regulert Brennholmen til dette formålet. Åfjord Utvikling AS har i to år jobbet sammen med selskapet Kvidul for å kartlegge muligheten for en slik etablering i vår kommune.  Stort prosjekt som vi alle ønsker blir en realitet og som i så fall vil gi store ringvirkninger.

På selskapets hjemmeside  www.kvidul.no kan dere lese mer om selskapet og deres planer for etablering av landbasert oppdrett på Brennholmen i Åfjord Kommune.

På https://kvidul.com/investor/ der det er mulig å melde seg som FØLGER  forestående emisjonskampanje gjennom Folkeinvest AS  https://folkeinvest.no/kampanjer

LANDBRUKSDAGEN 2020

Åfjord Utvikling AS arrangerer i tett samarbeid med næringen LANDBRUKSDAGEN 2020 den 19.november i Åfjordhallen. Arrangementet er for hele Fosen. Dette blir en flott arrangement for en viktig næring i vår kommune og region. Utstillere og demonstrasjoner av ny teknologi, spennende foredrag/innlegg og paneldebatt er noe å glede seg til.

Pga corona er det max 200 plasser, så her blir det rift om billetter.
Arrangementet er gratis og du kan bestille din billett her:

landbruksdagen.hoopla.no/sales/landbruksdagen2020