film ÅFJORD UTVIKLING TURISME- OG OPPLEVELSESØKONOMI

Turisme- og opplevelsesøkonomi

film

Turisme- og opplevelsesøkonomi

Innledning

Begrepet opplevelsesøkonomi er fortsatt i stor framdrift. Flere og flere ønsker at knytte deres fritid sammen med opplevelser (og gjerne hvor man involverer seg/er aktiv), og stadig flere søker også autentiske tilbud – gjerne hvor dem som ”eier” tilbudet er synlige/tilstede.

Denne kvalitative og verdibaserte definisjonen av opplevelsesbegrepet kalles en meningsfull opplevelse. Det betyr at utgangspunktet for turistens møte med destinasjonen skal være å gi turistene flersanselige, positive, omfattende og minneverdige opplevelser = attraksjonskraft.

Et viktig element i reisemålsutviklingen er derfor attraksjonsutvikling, hvor kjernen er kunnskap om markedet. Hva utvikles til hvem. Og hva er viktig for Åfjord i utvikling som reisemål?

Et reisemål kan endres og gjøres mer attraktive gjennom systematisk utvikling over tid, og forutsetter at aktørene ønsker en helhetlig utvikling og at de ser mulighetene. Dette gjelder både næringsaktørene og kommunen.

Reisemålets attraksjonskraft ligger i helheten, at alle tjener på gode helhetlige, langsiktige løsninger. Det er samspillet mellom reiseliv, handel, kultur, kommune og andre aktører som avgjør suksessen – og derfor må man eie samme visjon og jobbe mot samme mål.

Reisemålet må ha en felles strategi og en stedsadministrasjon (koordinator) som ivaretar helheten og som eier rammeverket som styringsverktøy for utviklingen. Her er Åfjord Utvikling den naturlige koblingspunktet, som identitetsbærer og for å koordinere innsatsene mellom de ulike områdene og det offentlige.

Opplevelsesbaserte tilbud skaper muligheter for mange aktører i Åfjord, da resursene for at etablere sådanne tilbud, ikke behøver være store. Potensialet er altså relativt lett å innløse, hvis Åfjord Utvikling formår å motivere og bistå med synliggjørelse.

Flere aktører i Åfjord har dessuten allerede i dag en plattform, som med få virkemidler kan tilføres et opplevelsesaspekt – eksempelvis landbruksbedrifter, fiskere, grunneiere med mulighet for jakt og fiske, båtverftet osv.

Analyse / situasjon

Besøkende til Åfjord i dag består i stor grad av hytteturister og ferie- og fritidsgjester. Primært nordmenn (ofte på et impulsivt grunnlag) utgjør hoveddelen av de besøkende i Åfjord, og det vil det nok også være i mange år fremover.

Gruppe- og bedriftsmarkedet er økende, og med de aktiviteter som foregår i Åfjord og Fosen generelt, bør dette legges til rette for ytterligere økning i dette segmentet.

Fisketurisme skiller seg ut, ved primært at være tyskere og tsjekkere (bruker mer tid enn andre målgrupper, men for nedadgående), sekundært svenskere (begge grupper planlegger og betaler i god tid).

Der finnes i dag relativt få synliggjorde tilbud til turister og besøkende – herav også inkludert de tilbud, som ”blot” skal legges til rette, og hvor besøkende selv kan aktivere tilbudet. Eksempelvis oppmerkede sykkel- og vandre stier, oversikt over fiskevann på fjellet, bouldering, osv.

Fordelen ved især de tilbud som er stedsbetinget er gode avsett for at skape PR i nisjemedier – eksempelvis klatremagasiner, sykkelmagasiner, matmedier, osv.

Strategi / målsetting

For nordmenn (hyttefolket) skal vi arbeide for å forlenge sesongen og i den sammenheng tilby flere og nye aktiviteter.

Mange arbeider i dag for seg selv med problemstillinger som er felles for mange destinasjoner (hvordan får man eksempelvis mer du av vinterhalvåret?) Vi skal arbeide for å skape samarbeid og felles forståelse av målet.

Markedet for gastroturisme og arkiturisme er i vekst (Strandbaren på Stokkøya er et eksempel på dette). Dette skal vi ha i tankerne når det bygges nytt i og omkring Åfjord. Snøhetta i Dovre Fjell er også et godt eksempel på dette. Snøhetta hadde siste år mer enn 40.000 besøkende gjester, og Snøhetta, som i prinsippet er en simpel utkikkspost, er ikke et stort prestisje byggeri.

Hvilke næringer i Åfjord kan kobles til turisme? Landbruket, fiskeri, opprett av laks, blåskjell, produksjon av tørrfisk, klippfisk, trebåtbygging, vindkraft, annet? Visninger av autentisk aktiviteter som gir økt forståelse og kunnskap er attraktive opplevelser. Kan også utvides til kursaktiviteter, demonstrasjoner etc. Aktivitetene kan gjerne (og ofte helst) være lavterskel, og direkte knyttet til næringsaktiviteten.

Flere taler om mulighetene for anløp for Hurtigruta på Fosen/Åfjord! Er det realistisk? Kanskje, men hva som skal til? (Om man hadde fått til en Fosen/Åfjord matleveranse til Hurtigruta, burde ikke dette redusere muligheten, historien etc:-)

Det er også mulig at markedsføre fiskemuligheter, især hvis vi kan fortelle, at vi i Åfjord arbeider med å forbedre forholdende, men det vil være klokt at koordinere med andre tilbud til denne målgruppe, så vind, vei og vannstand ikke alene avgjør om de besøkende har hatt en god opplevelse.

Kort oppsummert, kan man kanskje si, at vi i første fase skal fokusere på at skape innhold og legge an til å kommunisere de gode tilbud som finnes i dag via hjemmeside og sosiale medier – eventuelt supplert med målrettede PR-innsatser.

I tillegg skal det også nevnes, at koblingen til Kyst Norge AS bør skje på et strategisk nivå.

Sluttrapport Fase 1Sluttrapport Fase 2- kortversjonSluttrapport Fase 2

Innledning

Begrepet opplevelsesøkonomi er fortsatt i stor framdrift. Flere og flere ønsker at knytte deres fritid sammen med opplevelser (og gjerne hvor man involverer seg/er aktiv), og stadig flere søker også autentiske tilbud – gjerne hvor dem som ”eier” tilbudet er synlige/tilstede.

Denne kvalitative og verdibaserte definisjonen av opplevelsesbegrepet kalles en meningsfull opplevelse. Det betyr at utgangspunktet for turistens møte med destinasjonen skal være å gi turistene flersanselige, positive, omfattende og minneverdige opplevelser = attraksjonskraft.

Et viktig element i reisemålsutviklingen er derfor attraksjonsutvikling, hvor kjernen er kunnskap om markedet. Hva utvikles til hvem. Og hva er viktig for Åfjord i utvikling som reisemål?

Et reisemål kan endres og gjøres mer attraktive gjennom systematisk utvikling over tid, og forutsetter at aktørene ønsker en helhetlig utvikling og at de ser mulighetene. Dette gjelder både næringsaktørene og kommunen.

Reisemålets attraksjonskraft ligger i helheten, at alle tjener på gode helhetlige, langsiktige løsninger. Det er samspillet mellom reiseliv, handel, kultur, kommune og andre aktører som avgjør suksessen – og derfor må man eie samme visjon og jobbe mot samme mål.

Reisemålet må ha en felles strategi og en stedsadministrasjon (koordinator) som ivaretar helheten og som eier rammeverket som styringsverktøy for utviklingen.

Her er Åfjord Utvikling den naturlige koblingspunktet, som identitetsbærer og for å koordinere innsatsene mellom de ulike områdene og det offentlige.

Opplevelsesbaserte tilbud skaper muligheter for mange aktører i Åfjord, da resursene for at etablere sådanne tilbud, ikke behøver være store. Potensialet er altså relativt lett å innløse, hvis Åfjord Utvikling formår å motivere og bistå med synliggjørelse.

Flere aktører i Åfjord har dessuten allerede i dag en plattform, som med få virkemidler kan tilføres et opplevelsesaspekt – eksempelvis landbruksbedrifter, fiskere, grunneiere med mulighet for jakt og fiske, båtverftet osv.

Analyse / situasjon

Besøkende til Åfjord i dag består i stor grad av hytteturister og ferie- og fritidsgjester. Primært nordmenn (ofte på et impulsivt grunnlag) utgjør hoveddelen av de besøkende i Åfjord, og det vil det nok også være i mange år fremover.

Gruppe- og bedriftsmarkedet er økende, og med de aktiviteter som foregår i Åfjord og Fosen generelt, bør dette legges til rette for ytterligere økning i dette segmentet.

Fisketurisme skiller seg ut, ved primært at være tyskere og tsjekkere (bruker mer tid enn andre målgrupper, men for nedadgående), sekundært svenskere (begge grupper planlegger og betaler i god tid).

Der finnes i dag relativt få synliggjorde tilbud til turister og besøkende – herav også inkludert de tilbud, som ”blot” skal legges til rette, og hvor besøkende selv kan aktivere tilbudet. Eksempelvis oppmerkede sykkel- og vandre stier, oversikt over fiskevann på fjellet, bouldering, osv.

Fordelen ved især de tilbud som er stedsbetinget er gode avsett for at skape PR i nisjemedier – eksempelvis klatremagasiner, sykkelmagasiner, matmedier, osv.

Strategi / målsetting

For nordmenn (hyttefolket) skal vi arbeide for å forlenge sesongen og i den sammenheng tilby flere og nye aktiviteter.

Mange arbeider i dag for seg selv med problemstillinger som er felles for mange destinasjoner (hvordan får man eksempelvis mer du av vinterhalvåret?) Vi skal arbeide for å skape samarbeid og felles forståelse av målet.

Markedet for gastroturisme og arkiturisme er i vekst (Strandbaren på Stokkøya er et eksempel på dette). Dette skal vi ha i tankerne når det bygges nytt i og omkring Åfjord. Snøhetta i Dovre Fjell er også et godt eksempel på dette.

Snøhetta hadde siste år mer enn 40.000 besøkende gjester, og Snøhetta, som i prinsippet er en simpel utkikkspost, er ikke et stort prestisje byggeri.

Hvilke næringer i Åfjord kan kobles til turisme? Landbruket, fiskeri, opprett av laks, blåskjell, produksjon av tørrfisk, klippfisk, trebåtbygging, vindkraft, annet? Visninger av autentisk aktiviteter som gir økt forståelse og kunnskap er attraktive opplevelser.

Kan også utvides til kursaktiviteter, demonstrasjoner etc. Aktivitetene kan gjerne (og ofte helst) være lavterskel, og direkte knyttet til næringsaktiviteten.

Flere taler om mulighetene for anløp for Hurtigruta på Fosen/Åfjord! Er det realistisk? Kanskje, men hva som skal til? (Om man hadde fått til en Fosen/Åfjord matleveranse til Hurtigruta, burde ikke dette redusere muligheten, historien etc:-)

Det er også mulig at markedsføre fiskemuligheter, især hvis vi kan fortelle, at vi i Åfjord arbeider med å forbedre forholdende, men det vil være klokt at koordinere med andre tilbud til denne målgruppe, så vind, vei og vannstand ikke alene avgjør om de besøkende har hatt en god opplevelse.

Kort oppsummert, kan man kanskje si, at vi i første fase skal fokusere på at skape innhold og legge an til å kommunisere de gode tilbud som finnes i dag via hjemmeside og sosiale medier – eventuelt supplert med målrettede PR-innsatser.

I tillegg skal det også nevnes, at koblingen til Kyst Norge AS bør skje på et strategisk nivå.