VÅRE PROSJEKTER

VÅRE PROSJEKTER

Åfjord Utvikling leder og deltar i en rekke prosjekter

Åfjord Utvikling leder og deltar i en rekke prosjekter

Dette bidrar til flere arbeidsplasser og næringsutvikling i hele Åfjord kommune og Fosen forøvrig.

Dette bidrar til flere arbeidsplasser og næringsutvikling i hele Åfjord kommune og Fosen forøvrig.