Åfjord Utvikling har flyttet ut fra Næringstorget. Du finner oss nå i 1.etg. på Fornybarsenteret, hvor vi er samlokalisert med Nord-Fosen Utvikling. Åfjord CoWorkz er under etablering på Parken kjøpesenter, og vil være innflytningsklart medio desember 2021. Der vil vi samle flere utviklingsenheter under samme tak

Velkommen innom for en prat!

Vi vil også ha bedre bemanning på kontoret, da prosjektleder Stian Nilsen har tatt med seg familien, og flyttet til Åfjord permanent.