I sommer og høst har reiselivsbedriftene i Åfjord gjennomført en gjesteundersøkelse.

Gjesteundersøkelsen er en del av arbeidet med å oppnå merket for Bærekraftig reisemål, og skal gjennomføres hvert 3. år. Undersøkelsen kartlegger status på reisemålet og analyserer områder vi må arbeide med for å forbedre oss. Undersøkelsen gir oss verdifull innsikt i gjestenes oppfatning av Åfjord som reisemål, gjestenes preferanser i bærekraftsammenheng og i valget av Åfjord som reisemål.

Resultatene gir en pekepinn på hvilke gjester som ferierer i Åfjord, hva de har gjort her og hva de synes om Åfjord. De gir oss også innspill på hva vi kan jobbe videre med for å tilrettelegge for en bedre og mer innholdsrik opplevelse for gjestene våre!