Jobber du med å møte mennesker? Hvordan ønsker du at bedriften din blir oppfattet utad, og hvordan bli et bedre vertskap?

I arbeidet med å gjøre Åfjord til et mer bærekraftig reisemål, gjennomføres nå en kursserie hvor første kurs er å styrke vertskapsrollen!

Dato: 7.februar kl. 09.00 – 17.00
Sted: Fosen Fjordhotell, Åfjord
Kursavgift per deltaker: 1000 kr

Kurset avholdes av Märit i Vertskapet.no:

Vertskapskurset gjør deg i stand til å ta bedre vare på de som besøker deg. Kurset har fokus på å styrke det personlige og unike både i oss selv, virksomheten og stedet. Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra. Fra ansatte til ambassadører! En kultur som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre?

Kurset skal gi deltakerne inspirasjon, kunnskap, tips og verktøy til bruk for utvikling av det personlige vertskapet og i arbeidet med å skape en «velkommende» kultur i virksomheten. Dette er også en mulighet til å fokusere på felles vertskap for Åfjord/Fosen og hvordan dere kan spille hverandre gode for å skape et felles løft.

Kurset arrangeres i samarbeid med Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge.

Kurset avholdes i 2 moduler:
Modul 1: lunsj til lunsj-opplegg (den 7.februar og 8.februar)
Modul 2: Oppfølgingsdag/webinar (2023)