Påmeldingsfrist 29. november

Ofte kan det være ensomt å være gründer og småbedriftseier, eller skummelt å ta det store skrittet med å etablere egen bedrift. 
Åfjord Utvikling AS og Nord-Fosen Utvikling AS ønsker derfor å gi støtte til det dere trenger.
Målet er sammen å legge forholdene enda bedre til rette for at du skal lykkes og få tilført ny kunnskap, slik at du kan utvikle deg og din bedrift videre til å nå dine mål.

Har du forretningsadresse/bor i Åfjord og Osen kommune?
Da ønsker vi å hjelpe deg!

 

Første samling 01.12.21

Samlingen er gratis
Sted: Momyrstua
Klokkeslett: 17.30 – 20.30

Ved spørsmål: Ta kontakt med Rolf Øia tlf. 920 12 710 eller Tore Brattgjerd tlf. 908 09 737

 

Meld deg på her!

Ved å være med i et nettverk, kan en bedriftseier bli kjent med andre som er i samme situasjon. Dette kan være en viktig arena for erfaringsutveksling, en god måte å møte andre i samme situasjon, eller til og med skape partnerskap gjennom sammenfallende forretningsferdigheter. 

Innholdet og målet for nettverket beslutter vi sammen, slik at programmet blir best mulig tilpasset behovene de ulike deltakerne har.