Påmeldingsfrist 29. november Ofte kan det være ensomt å være gründer og småbedriftseier, eller skummelt å ta det store skrittet med å etablere egen bedrift. Åfjord Utvikling AS og Nord-Fosen Utvikling AS ønsker derfor å etablere et nettverk med faste møtepunkter for å gi støtte til det dere trenger. Målet er sammen å legge forholdene enda bedre til rette for at du skal lykkes og få tilført ny kunnskap, slik at du kan utvikle deg og din bedrift videre til å nå dine mål. Åfjord Utvikling og Nord-Fosen Utvikling inviterer derfor til samling for gründere og småbedrifter med mål om å skape et felles nyttig nettverk, gjennomføre kursing og kompetanseheving, samt bidra til at flere småbedrifter lykkes med vekst og utvikling.

Har du forretningsadresse i Åfjord og Osen kommune? Da ønsker vi å hjelpe deg!

Første samling 01.12.21

Samlingen er gratis
Sted: Momyrstua
Klokkeslett: 17.30 – 20.30

Ved spørsmål: Ta kontakt med Rolf Øia tlf. 920 12 710 eller Tore Brattgjerd tlf. 908 09 737

Meld deg på her!

Ved å være med i et nettverk, kan en bedriftseier bli kjent med andre som er i samme situasjon. Dette kan være en viktig arena for erfaringsutveksling, en god måte å møte andre i samme situasjon, eller til og med skape partnerskap gjennom sammenfallende forretningsferdigheter. Ved å samarbeide kan gründere samle ressursene sine for å gjøre hverandre sterkere! Innholdet og målet for nettverket beslutter vi sammen, slik at programmet blir best mulig tilpasset behovene de ulike deltakerne har.