Åfjord videregående skole ønsker å etablere et godt samarbeid med næringslivet i forbindelse med det nye fagtilbudet «Entreprenørskap og bedriftsutvikling». Vedlagt ligger informasjon om hva faget er, hvordan skolen tenker at samarbeidet kan være, og en årsplan med oversikt over praksis i bedrift.

Åfjord videregående ønsker også å gjennomføre en innovasjonscamp i løpet av september og trenger derfor oppdragsgivere. Mer info om dette i vedlegget:

Entreprenørskap og bedriftsutvikling, info til næringslivet