Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åfjord Kommune har fått tildelt NOK 393.315,- mars 2021 grunnet Covid19

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet:

1. Kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

2. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

3. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

4. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

5. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

I søknad er det viktig at dere beskriver situasjonen og hvorfor dere faller mellom to stoler mht. annen kompensasjonsordning.

Legg med regnskap for 2020 og evt bekreftelse fra regnskap/bank om den finansielle situasjonen i selskapet.

Søknadsprosess

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen “Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Åfjord Kommune

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

NB!! Frist for å søke om støtte er 30. mars 2021.

Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åfjord Kommune har fått tildelt NOK 393.315,- mars 2021 grunnet Covid19

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet:

1. Kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

2. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

3. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

4. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

5. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

I søknad er det viktig at dere beskriver situasjonen og hvorfor dere faller mellom to stoler mht. annen kompensasjonsordning.

Legg med regnskap for 2020 og evt bekreftelse fra regnskap/bank om den finansielle situasjonen i selskapet.

Søknadsprosess

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen “Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Åfjord Kommune

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

NB!! Frist for å søke om støtte er 30. mars 2021.