I arbeidet med å bli merket som et «Bærekraftig reisemål», har vi kartlagt innbyggernes syn på reiselivsutviklingen og fritidsbebyggelse i Åfjord. Undersøkelsen vil kunne gi ny kunnskap og viktige innspill for videre utvikling av reisemålet Åfjord.

Her kan du lese resultater fra Innbyggerundersøkelsen gjennomført i 2022