BOLYST

BOLYST

Bo- og blilyst i Åfjord!

Åfjord Utvikling har nå tre pågående prosjekter kalt Boligprosjekt, Rekrutteringsprosjekt og Bolystprosjekt. Dette er tre separate prosjekt, men de har et felles mål: få flere mennesker til å flytte til Åfjord og bli her. I dag forsøker de fleste distriktskommuner å finne svaret på hvordan de skal gjøre seg attraktive nok for mennesker som skal søke seg jobb, kjøpe bolig eller er på flyttefot. Felles for alle distriktskommuner er behovet for økt arbeidskraft i fremtiden, og som en liten distriktskommune er Åfjord med og konkurrerer om disse menneskene.

Åfjord vil mangle mennesker til å utføre, blant annet, kommunale tjenester slik de gjøres i dag. Her er helse et eksempel. Vi blir flere og flere eldre i samfunnet vårt, men vil mangle betydelig med helsepersonell i fremtiden om vi skal klare å yte omsorgstjenester slik de gjøres i dag. Dette gjelder også flere tjenester og næringer i Åfjordsamfunnet, for eksempel oppvekst, handelsnæring og byggebransjen.

Et liv handler likevel mer om arbeid. Hva man gjør etter og utover arbeidstid er med å definere menneskers trivsel og tilhørighet i et samfunn. Hvordan er det å flytte til Åfjord uten tilhørighet til plassen? Hvordan blir man tatt imot? Hvor finner man informasjon man trenger? Hvem har «ansvaret» for å imøtekomme nye tilflyttere?

Slike spørsmål har prosjektet «Bolyst» til hensikt å utrede og finne svar på. Metoden som anvendes i prosjektet er prosessarbeid, der en stor del av arbeidet handler om å kartlegge ulike menneskers oppfatning av Åfjord.  Formålet i prosjektet er å innhente kunnskap om hva er det som fungerer, hvorfor har man valgt å bosette seg her, hva er viktig for å trives her og hva må Åfjord gjøre for å imøtekomme fremtidens utfordringer?

Med bakgrunn i denne kartleggingen er prosjekts mål å etablere konkrete tiltak og videreutvikle samarbeidet på tvers av næringer og sektorer, og styrke fellesskapet i Åfjordsamfunnet.

 

Har du noen innspill eller spørsmål til prosjektet?

 

Ta kontakt med prosjektleder Kaja Hovde Bye: kaja@afjordutvikling.no eller daglig leder Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Kaja Hovde Bye

 • Mobil:
  920 682 78

 • Mail: kaja@afjordutvikling.no

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder:
  Kaja Hovde Bye

 • Mobil: 920 682 78

 • Mail: kaja@afjordutvikling.no

Bo- og blilyst i Åfjord!

Åfjord Utvikling har nå tre pågående prosjekter kalt Boligprosjekt, Rekrutteringsprosjekt og Bolystprosjekt. Dette er tre separate prosjekt, men de har et felles mål: få flere mennesker til å flytte til Åfjord og bli her. I dag forsøker de fleste distriktskommuner å finne svaret på hvordan de skal gjøre seg attraktive nok for mennesker som skal søke seg jobb, kjøpe bolig eller er på flyttefot. Felles for alle distriktskommuner er behovet for økt arbeidskraft i fremtiden, og som en liten distriktskommune er Åfjord med og konkurrerer om disse menneskene.

Åfjord vil mangle mennesker til å utføre, blant annet, kommunale tjenester slik de gjøres i dag. Her er helse et eksempel. Vi blir flere og flere eldre i samfunnet vårt, men vil mangle betydelig med helsepersonell i fremtiden om vi skal klare å yte omsorgstjenester slik de gjøres i dag. Dette gjelder også flere tjenester og næringer i Åfjordsamfunnet, for eksempel oppvekst, handelsnæring og byggebransjen.

Et liv handler likevel mer om arbeid. Hva man gjør etter og utover arbeidstid er med å definere menneskers trivsel og tilhørighet i et samfunn. Hvordan er det å flytte til Åfjord uten tilhørighet til plassen? Hvordan blir man tatt imot? Hvor finner man informasjon man trenger? Hvem har «ansvaret» for å imøtekomme nye tilflyttere?

Slike spørsmål har prosjektet «Bolyst» til hensikt å utrede og finne svar på. Metoden som anvendes i prosjektet er prosessarbeid, der en stor del av arbeidet handler om å kartlegge ulike menneskers oppfatning av Åfjord.  Formålet i prosjektet er å innhente kunnskap om hva er det som fungerer, hvorfor har man valgt å bosette seg her, hva er viktig for å trives her og hva må Åfjord gjøre for å imøtekomme fremtidens utfordringer?

Med bakgrunn i denne kartleggingen er prosjekts mål å etablere konkrete tiltak og videreutvikle samarbeidet på tvers av næringer og sektorer, og styrke fellesskapet i Åfjordsamfunnet.

 

Har du noen innspill eller spørsmål til prosjektet?

 

Ta kontakt med prosjektleder Kaja Hovde Bye: kaja@afjordutvikling.no eller daglig leder Stian Nilsen: stian@afjordutvikling.no