NY DIGITAL STRATEGI OG AFJORD.NO

NY DIGITAL STRATEGI OG AFJORD.NO

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Stian Nilsen

  • 918 59 953

  • Stian@afjordutvikling.no

Åfjord Utvikling har jobbet med Utheve AS om å utvikle en ny og dynamisk strategi for Åfjord og åfjord.no. Samtidig har vi avviklet app-løsningen Mitt Åfjord på bakgrunn av lite bruk og bruksverdi.

Den digitale utviklingen er i stadig endring og bruksmønster endrer raskt og varierer stort i ulike aldergrupper. Derfor har vi utviklet en ny løsning som skal gjøre det enklere å markedsføre Åfjord som destinasjon, både for de som bor her, de som ønsker/vurdere å flytte eller besøke kommunen. Den nye portalen beveger seg fra en statisk til mere dynamisk plattform, og samler informasjon og historiefortelling i en portal. Dette vil være et ledd i å profesjonaliser kommunikasjonen for fremtiden.

  • Prosjektstatus: Aktiv

  • Prosjektleder: Stian Nilsen

  • 918 59 953

  • Stian@afjordutvikling.no

Åfjord Utvikling har jobbet med Utheve AS om å utvikle en ny og dynamisk strategi for Åfjord og åfjord.no. Samtidig har vi avviklet app-løsningen Mitt Åfjord på bakgrunn av lite bruk og bruksverdi.

Den digitale utviklingen er i stadig endring og bruksmønster endrer raskt og varierer stort i ulike aldergrupper. Derfor har vi utviklet en ny løsning som skal gjøre det enklere å markedsføre Åfjord som destinasjon, både for de som bor her, de som ønsker/vurdere å flytte eller besøke kommunen.

Den nye portalen beveger seg fra en statisk til mere dynamisk plattform, og samler informasjon og historiefortelling i en portal. Dette vil være et ledd i å profesjonaliser kommunikasjonen for fremtiden.