LANDBRUK

LANDBRUK

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder: Stian Nilsen

 • 918 59 953

 • Stian@afjordutvikling.no

Landbruket i Fosen regionen er betydelig og er en meget viktig næring for alle

Åfjord Utvikling jobber på flere plan og på tvers av ulike prosjekter for å styrke landbruket. Å utvikle både tilbud, tilgjengelighet og omfang av lokalmat er et aktivt innsatsområde.

Næringen i Åfjord har siste 3 år sammen med Åfjord Utvikling  AS og kommunen arrangert Landbruksdagen i november.

Landbruksdagen skal:

 • Gi næringa et faglig løft, og være en samlingsarena for Fosen regionen og et sosialt møtepunkt
 • Være en attraktiv arena for resten av Trøndelag
 • Være aktuelt for resten av samfunnet, men primært landbruk
 • Vise verdiene som skapes og bærekraften og evighetsperspektivet i landbruksnæringen
 • Skape interesse og vilje til nye investeringer, og stimulere til utvikling
 • Bidra til å gjøre en grønn utdanningsvei aktuell for ungdommen
 • Skape positiv omdømme om landbruket
 • Gjøre finansinstitusjoner interessert i å satse på landbruk i dette området
 • Gi bonden innblikk i trender i samfunnet og hvordan kan dette påvirke landbruket
 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder: Stian Nilsen

 • 918 59 953

 • Stian@afjordutvikling.no

Landbruket i Fosen regionen er betydelig og er en meget viktig næring for alle

Åfjord Utvikling jobber på flere plan og på tvers av ulike prosjekter for å styrke landbruket. Å utvikle både tilbud, tilgjengelighet og omfang av lokalmat er et aktivt innsatsområde.

Næringen i Åfjord har siste 3 år sammen med Åfjord Utvikling  AS og kommunen arrangert Landbruksdagen i november.

Landbruksdagen skal:

 • Gi næringa et faglig løft, og være en samlingsarena for Fosen regionen og et sosialt møtepunkt
 • Være en attraktiv arena for resten av Trøndelag
 • Være aktuelt for resten av samfunnet, men primært landbruk
 • Vise verdiene som skapes og bærekraften og evighetsperspektivet i landbruksnæringen
 • Skape interesse og vilje til nye investeringer, og stimulere til utvikling
 • Bidra til å gjøre en grønn utdanningsvei aktuell for ungdommen
 • Skape positiv omdømme om landbruket
 • Gjøre finansinstitusjoner interessert i å satse på landbruk i dette området
 • Gi bonden innblikk i trender i samfunnet og hvordan kan dette påvirke landbruket