FREMTIDENS HANDEL I ÅFJORD

FREMTIDENS HANDEL I ÅFJORD

 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder: Stian Nilsen

 • 918 59 953

 • Stian@afjordutvikling.no

Etter innspill fra næringen selv, og i samtaler med kommuneledelse og lokale finansinstitusjoner tok Åfjord Utvikling AS initiativ til et utviklingsprosjekt for en samlet handelsnæring for hele kommunen.

Åfjord er ikke i en særstilling handelsutviklingen, men møter de samme utfordringene som endrede handlemønstre er gjeldende for regionalt, nasjonalt og globalt.

Gjennom grundig analyse av resultatet av 3 workshops i samarbeid med næringen, er det det definert ønskede innsatsområder:

 • Felles kompetanseheving
 • Innovasjon i handel og utvikling
 • Fremtidens butikkmix
 • Arrangementsutvikling og samarbeid
 • Prosjektstatus: Aktiv

 • Prosjektleder: Stian Nilsen

 • 918 59 953

 • Stian@afjordutvikling.no

Etter innspill fra næringen selv, og i samtaler med kommuneledelse og lokale finansinstitusjoner tok Åfjord Utvikling AS initiativ til et utviklingsprosjekt for en samlet handelsnæring for hele kommunen.

Åfjord er ikke i en særstilling handelsutviklingen, men møter de samme utfordringene som endrede handlemønstre er gjeldende for regionalt, nasjonalt og globalt.

Gjennom grundig analyse av resultatet av 3 workshops i samarbeid med næringen, er det det definert ønskede innsatsområder:

 • Felles kompetanseheving
 • Innovasjon i handel og utvikling
 • Fremtidens butikkmix
 • Arrangementsutvikling og samarbeid